48Th Long Beach Jr Tournament
   Completed Matches   

Return to Latest Results


  Boys' 18 Singles   
  F    (3) Adam Ung d. Chris Koudouzian   6-1;6-4
  SF    Chris Koudouzian d. Rasha King Homneyom   6-2;3-6;6-1
  SF    (3) Adam Ung d. Jairus Oueilhe   6-3;6-1
  QF    Chris Koudouzian d. Justin Knysh   6-3;6-2
  QF    Rasha King Homneyom d. (6) Philip Gegenheimer   6-3;6-0
  QF    (3) Adam Ung d. Clifford Yook   6-4;6-4
  QF    Jairus Oueilhe d. Russell Meyerowitz   7-6;6-3
  16    Justin Knysh d. Gavin Garrison   6-2;6-1
  16    Chris Koudouzian d. Grant Nibley   7-6;6-3
  16    Rasha King Homneyom d. Ross Newman   7-6;6-3
  16    (6) Philip Gegenheimer d. Mitchell Brown   6-2;6-2
  16    Clifford Yook d. Trevor Dobson   6-3;6-2
  16    (3) Adam Ung d. Robert Khoury   6-1;6-2
  16    Jairus Oueilhe d. Ryan Shelven   6-3;6-1
  16    Russell Meyerowitz d. Jony Chai   4-6;6-0;6-2
  32    Justin Knysh d. Alex Kerhulas   6-2;7-6
  32    Gavin Garrison d. Aaron Mundy   7-5;3-6;6-3
  32    Grant Nibley d. (7) Shimpei Suzuki   3-6;6-3;6-4
  32    Chris Koudouzian d. Lawrence Kourie   5-7;6-2;6-1
  32    Rasha King Homneyom d. (4) Scott Hohenstein   Wo (inj)
  32    Ross Newman d. Daniel Ikuta   7-5;6-2
  32    (6) Philip Gegenheimer d. David Hoang   6-1;6-0
  32    Mitchell Brown d. Danny Nguyen   6-3;6-4
  32    Clifford Yook d. Alex Behzadi   6-4;7-5
  32    Trevor Dobson d. Warren Li   6-3;6-1
  32    Robert Khoury d. Michal Szymanski   6-1;6-0
  32    (3) Adam Ung d. Patrick Yan   6-1;6-1
  32    Jairus Oueilhe d. Kellan Gordon Webb   6-0;6-2
  32    Ryan Shelven d. Pierre Batton   6-4;1-6;7-5
  32    Russell Meyerowitz d. Christian Frick   6-4;4-6;6-3
  32    Jony Chai d. Alex McDaniel   6-1;6-1
  64    Justin Knysh d. Alex Nafarrete   6-2;6-3
  64    Aaron Mundy d. Vincent Kristy   4-6;6-4;7-5
  64    Gavin Garrison d. Christopher Cabanilla   6-2;6-1
  64    (7) Shimpei Suzuki d. Ryan Trontz   6-2;6-0
  64    Grant Nibley d. Jack Cooper   Def (ns)
  64    Lawrence Kourie d. Kirill Mikhailov   6-2;6-1
  64    Chris Koudouzian d. Blake Meister   6-3;6-1
  64    (4) Scott Hohenstein d. Max Ortiz   6-4;6-2
  64    Rasha King Homneyom d. Eita Tonegawa   6-4;6-3
  64    Ross Newman d. Chad Becker   7-5;6-2
  64    Daniel Ikuta d. Kevin Kordestani   7-6;7-5
  64    (6) Philip Gegenheimer d. Phillip Huffard   6-0;6-0
  64    David Hoang d. Ben Sharareh   6-3;6-1
  64    Mitchell Brown d. Michael Riordan   6-3;6-2
  64    Danny Nguyen d. Christopher Daniels   6-3;6-3
  64    Alex Behzadi d. Matt Ranches   6-2;6-2
  64    Clifford Yook d. Christopher Nguyen   6-2;7-5
  64    Warren Li d. Christopher Chien   Def (ns)
  64    Trevor Dobson d. Jack Zech   6-3;6-2
  64    Michal Szymanski d. Jacob Figueroa   Wd (ill)
  64    Robert Khoury d. William Brien   6-1;6-0
  64    Patrick Yan d. Calvin Chan   Def (ns)
  64    (3) Adam Ung d. Sam Wagner   6-4;6-4
  64    Kellan Gordon Webb d. Evan Fleming   7-5;6-3
  64    Jairus Oueilhe d. Jason Carpenter   6-1;4-1  Ret (ill)
  64    Pierre Batton d. Tyler Deck   6-3;6-4
  64    Ryan Shelven d. (8) Bobby Tam   2-6;6-3;6-1
  64    Russell Meyerowitz d. Kyle Erickson   6-3;6-3
  64    Christian Frick d. Brett Thacher   Wd (inj)
  64    Alex McDaniel d. Alvin Jogasuria   6-7;6-4;6-3
  64    Jony Chai d. Ryan Sandburg   3-6;6-2;6-2
  128    Alex Kerhulas d. Andrew Sabater   7-6;6-3
  128    Justin Knysh d. Andrew Fraser   6-3;6-2
  128    Gavin Garrison d. Bobby DeSimone   Wd (ill)
  128    Jack Cooper d. Joriz Camagong   6-2;6-0
  128    Chris Koudouzian d. Charlie Farmer   6-3;6-1
  128    Max Ortiz d. Robert Rye   6-3;6-2
  128    Ross Newman d. Zac Tsai   7-5;6-3
  128    Kevin Kordestani d. Leland Buttle   6-2;6-4
  128    Phillip Huffard d. Ryan Newbrough   Wd (em)
  128    Ben Sharareh d. Nicolas Berger   Def (ns)
  128    Warren Li d. Robby Woo   6-1;6-1
  128    Jack Zech d. Blake Phillips   6-7;6-1;7-6
  128    William Brien d. David Grazer   6-1;6-0
  128    Calvin Chan d. Jon Pederson   6-3;6-0
  128    Kellan Gordon Webb d. Dieter Schmitz   6-3;6-2
  128    Jairus Oueilhe d. Darren Bregman   6-1;6-2
  128    Tyler Deck d. Joseph Tchan   6-2;6-3


Round Legend

  F = Finals QQ = Quarterfinal Qualifier
  PL = Playoff R5 = Round 5
  SF = Semifinals 5Q = Round 5 Qualifier
  QF = Quarterfinals R4 = Round 4
  16 = Round of 16 4Q = Round 4 Qualifier
  32 = Round of 32 R3 = Round 3
  64 = Round of 64 3Q = Round 3 Qualifier
  128 = Round of 128 R2 = Round 2
  256 = Round of 256 R1 = Round 1Information last updated on March 21, 2004 at 7:30 PM
Contact Darren Potkey with any corrections

Home | Contact | Privacy Policy | Terms of Use

© 2003 Tennis Technologies, Inc.
All rights reserved.

Design by x3creative