Copper Bowl 2004
   Completed Matches   

Return to Latest Results


  Boys' 18 Singles   
  F    (16) Taylor Fogleman d. (7) Blake Boswell   2-6; 6-4; 6-4
  PL    (10) Leo Rosenberg d. Yevgeny Perepelov   6-3; 6-4
  SF    (7) Blake Boswell d. (10) Leo Rosenberg   6-3; 7-6(2)
  SF    (16) Taylor Fogleman d. Yevgeny Perepelov   6-2; 6-3
  QF    (7) Blake Boswell d. (9) Mason Schermerhorn   6-3; 6-4
  QF    (10) Leo Rosenberg d. (11) Nikolas Cromydas   6-2; 6-0
  QF    Yevgeny Perepelov d. (15) Tony Teufel   6-3; 7-6(4)
  QF    (16) Taylor Fogleman d. (1) Chong Wang   7-5; 6-0
  16    (9) Mason Schermerhorn d. Graeme Kassautzki   7-5; 6-2
  16    (7) Blake Boswell d. Andrew Mazlin   7-5; 6-2
  16    (11) Nikolas Cromydas d. (3) Jeffrey Schechtman   6-3; 4-6; 6-3
  16    (10) Leo Rosenberg d. (5) Eric Roberson   6-4; 6-1
  16    (15) Tony Teufel d. (6) Bryan Koniecko   7-5; 6-3
  16    Yevgeny Perepelov d. Alex Vuckovic   6-4; 6-2
  16    (16) Taylor Fogleman d. (8) Ben Zink   7-6(3); 6-3
  16    (1) Chong Wang d. (21) Chi Pham   4-6; 6-4; 6-1
  32    Graeme Kassautzki d. (24) Andy Magnes   7-5; 6-4
  32    (9) Mason Schermerhorn d. Basudev Ratnam   6-3; 6-2
  32    (7) Blake Boswell d. Blake Strode   6-3; 7-5
  32    Andrew Mazlin d. (12) Brandon O'gara   6-4; 6-3
  32    (3) Jeffrey Schechtman d. David Rosenfeld   6-2; 6-2
  32    (11) Nikolas Cromydas d. (22) Kevin Fleck   6-4; 6-4
  32    (5) Eric Roberson d. Sandeep Daiya   6-4; 6-2
  32    (10) Leo Rosenberg d. (23) Konstantin Lazarov   6-2; 7-6(2)
  32    (15) Tony Teufel d. (20) Mike Beatty   7-6(5); 6-1
  32    (6) Bryan Koniecko d. (29) Christopher Louis   6-3; 6-2
  32    Alex Vuckovic d. Jim Brannon   6-4; 6-4
  32    Yevgeny Perepelov d. Bobby Deye   6-1; 6-3
  32    (16) Taylor Fogleman d. (17) Kurt Zaske   6-4; 6-4
  32    (8) Ben Zink d. (18) Jonathan Tragardh   6-2; 6-3
  32    (21) Chi Pham d. (14) Nick Savage   6-4; 6-2
  32    (1) Chong Wang d. Ty Schaub   6-1; 6-4
  64    Graeme Kassautzki d. (2) Brandon Davis   6-3; 7-5
  64    (24) Andy Magnes d. Charles Hornberger   2-6; 7-6(5); 6-2
  64    (9) Mason Schermerhorn d. Martel Campbell   6-3; 6-4
  64    Basudev Ratnam d. Artem Fatkhiev   6-4; 6-1
  64    (7) Blake Boswell d. Joseph Vellanikaran   6-3; 7-6(0)
  64    Blake Strode d. Derek Danziger   6-7(4); 6-3; 6-4
  64    (12) Brandon O'gara d. Kenzo Hirakawa-Wong   7-6(4); 6-3
  64    Andrew Mazlin d. (19) Sasha Ermakov   7-5; 7-5
  64    (3) Jeffrey Schechtman d. Brian Walters   6-2; 6-3
  64    David Rosenfeld d. Vaclav Burger   6-1; 7-6(2)
  64    (11) Nikolas Cromydas d. J. Ryan Mostrom   6-4; 6-0
  64    (22) Kevin Fleck d. Jonathan Chan   6-4; 6-2; 7-6; 6-4
  64    (5) Eric Roberson d. Michael Coleman   6-1; 6-2
  64    Sandeep Daiya d. (28) Kyle Baker   7-6(1); 6-4
  64    (10) Leo Rosenberg d. Evan Bridges   6-3; 7-5
  64    (23) Konstantin Lazarov d. Howard Migdal   6-3; 6-0
  64    (20) Mike Beatty d. Ike Belk   6-3; 6-2
  64    (15) Tony Teufel d. Brandon Kuchta   6-1; 6-1
  64    (29) Christopher Louis d. Kyle Virgin   6-2; 6-1
  64    (6) Bryan Koniecko d. Kallim Stewart   6-3; 6-4
  64    Jim Brannon d. (25) Stephen Nash   6-3; 2-6; 7-5
  64    Alex Vuckovic d. Terry Richardson   6-4; 6-1
  64    Bobby Deye d. Michael Sommer   6-3; 6-3
  64    Yevgeny Perepelov d. Peter Vanlieshout   6-3; 6-2
  64    (17) Kurt Zaske d. Stephen Robertson   6-2; 6-3
  64    (16) Taylor Fogleman d. Austin Wilty   6-1; 6-4
  64    (18) Jonathan Tragardh d. Austin Kakar   6-0; 6-4
  64    (8) Ben Zink d. Bill Sperry   7-6(6); 6-2
  64    (21) Chi Pham d. Flaviu Simihaian   6-2; 6-4
  64    (14) Nick Savage d. Gary Simonette   7-6(4); 6-2
  64    Ty Schaub d. Albin Hubscher   4-6; 6-1; 6-1
  64    (1) Chong Wang d. Ilia Shatashvili   6-2; 6-4
  128    (2) Brandon Davis d. Scott Collins   6-3; 6-1
  128    Graeme Kassautzki d. Justin Sauerbrey   6-2; 6-2
  128    (24) Andy Magnes d. Bradley Cox   6-4; 6-2
  128    Charles Hornberger d. Ben Melancon   7-6(6); 6-2
  128    (9) Mason Schermerhorn d. Serguei Boulanov   6-2; 7-5
  128    Martel Campbell d. Aeyrie Reiff   6-1; 6-4
  128    Basudev Ratnam d. (30) Michael O'Connell   6-3; 6-1
  128    Artem Fatkhiev d. Ryan Schroffel   6-1; 6-1
  128    (7) Blake Boswell d. Mark Boren   6-1; 6-0
  128    Joseph Vellanikaran d. Mark Winston   6-1; 6-1
  128    Derek Danziger d. Theodore Wiggin   6-3; 6-3
  128    Blake Strode d. Walker Grimes   6-4; 6-2
  128    (12) Brandon O'gara d. Tyler Begg   6-4; 6-4
  128    Kenzo Hirakawa-Wong d. Derek Wallensteen   6-2; 6-2
  128    (19) Sasha Ermakov d. Jordan Wacker   6-3; 6-4
  128    Andrew Mazlin d. Eric Plaushines   6-2; 6-4
  128    (3) Jeffrey Schechtman d. Brian Dushock   6-0; 6-1
  128    Brian Walters d. Jonathan Schwartz   6-3; 4-6; 6-3
  128    Vaclav Burger d. Matt Milman   6-1; 6-0
  128    David Rosenfeld d. Magdy El Mihdawy   6-4; 6-2
  128    (11) Nikolas Cromydas d. Ryan Weisband   6-1; 6-2
  128    J. Ryan Mostrom d. Eddie Neese   3-6; 6-4; 4-1  Ret (ill)
  128    (22) Kevin Fleck d. Joseph Nicolazzi   6-2; 6-3
  128    Jonathan Chan d. Yiran Liu   6-1; 7-6(5)
  128    (5) Eric Roberson d. Joel Kincaid   6-1; 6-3
  128    Michael Coleman d. John James   6-0; 6-1
  128    (28) Kyle Baker d. Jonathan Chow   6-0; 6-2
  128    Sandeep Daiya d. Wesley Miller   6-4; 6-1
  128    (10) Leo Rosenberg d. Caleb Bachelor   Wo (ill)
  128    Evan Bridges d. Steven Kellman   6-1; 6-3
  128    (23) Konstantin Lazarov d. Joshua Levine   6-1; 6-1
  128    Howard Migdal d. Zachary Kurz   3-6; 6-2; 6-4
  128    Ike Belk d. Derek Klemish   7-6(6); 6-3
  128    (20) Mike Beatty d. Preston Lemon   6-7(4); 6-0; 6-2
  128    Brandon Kuchta d. William Dwyer   6-1; 6-2
  128    (15) Tony Teufel d. Brett Ramsay   6-3; 7-6(6)
  128    Kyle Virgin d. Ricky Devlin   7-5; 6-4
  128    (29) Christopher Louis d. Jeff Moghina   6-1; 6-1
  128    Kallim Stewart d. David Steinberg   6-3; 6-0
  128    (6) Bryan Koniecko d. Richard Offutt   7-5; 6-3
  128    Jim Brannon d. Alex Chang   6-3; 6-0
  128    (25) Stephen Nash d. Chandler Brass   6-2; 6-1
  128    Terry Richardson d. David Katz   7-5; 6-0
  128    Alex Vuckovic d. (13) Peter Aarts   3-6; 6-3; 6-4
  128    Michael Sommer d. Patrick Nelson   6-3; 6-0
  128    Bobby Deye d. (27) Christopher Lawler   6-3; 6-3
  128    Peter Vanlieshout d. Cameron Parker   6-3; 6-3
  128    Yevgeny Perepelov d. (4) Eric Riley   7-5; 7-6(1)
  128    Stephen Robertson d. Jonathan Bowman   6-3; 6-4
  128    (17) Kurt Zaske d. Sidharth Makkar   6-0; 6-0
  128    Austin Wilty d. Sam Brown   6-4; 6-0
  128    (16) Taylor Fogleman d. Scott Myers   6-2; 6-1
  128    Austin Kakar d. Jordan Buehler   6-0; 6-3
  128    (18) Jonathan Tragardh d. Zachary Wallen   6-1; 6-1
  128    Bill Sperry d. Trevor Bach   6-1; 6-2
  128    (8) Ben Zink d. Brett Waite   6-3; 1-6; 6-2
  128    Flaviu Simihaian d. Justin DeBruin   6-1; 6-1
  128    (21) Chi Pham d. Trevis Bowman   4-6; 6-4; 6-2
  128    Gary Simonette d. Sasha Deriy   6-0; 6-0
  128    (14) Nick Savage d. Jared Dorfman   7-5; 6-2
  128    Ty Schaub d. Charlie Howard   6-4; 6-3
  128    Albin Hubscher d. Albert Santa Cruz   6-0; 6-0
  128    Ilia Shatashvili d. Nicholas Hudson   6-1; 3-6; 6-1
  128    (1) Chong Wang d. Antonio Soruco   6-3; 6-1
  256    Scott Collins d. Zachary Croitoroo   6-4; 6-4
  256    Graeme Kassautzki d. Jon Kirven   6-0; 6-3
  256    Bradley Cox d. Scott Fahrendorf   6-3; 6-1
  256    Ben Melancon d. Bret Thacher   6-4; 3-6; 6-3
  256    Serguei Boulanov d. Daniel Vidal   6-1; 6-2
  256    Martel Campbell d. Aneal Vallurupalli   6-2; 3-6; 7-5
  256    Basudev Ratnam d. Connor Farrell   6-1; 6-2
  256    Artem Fatkhiev d. Ryan Coleman   6-1; 6-0
  256    Mark Boren d. Peden Nichols   6-3; 6-0
  256    Joseph Vellanikaran d. Spencer Reitz   6-4; 6-1
  256    Derek Danziger d. Gregory Sturman   7-6(4); 2-6; 6-4
  256    Walker Grimes d. Benjamin Wiener   6-4; 6-2
  256    Tyler Begg d. Charlie Poe   6-1; 6-1
  256    Derek Wallensteen d. Matthew Cheng   6-3; 6-2
  256    Jordan Wacker d. Hyatt Bailey   6-3; 2-6; 7-6(5)
  256    Andrew Mazlin d. Kyle Doppelt   6-2; 6-2
  256    Brian Dushock d. Peter Antons   7-6(3); 5-7; 6-3
  256    Jonathan Schwartz d. Reynwood Makishi   6-4; 6-4
  256    Vaclav Burger d. Darren Bregman   6-2; 6-0
  256    Magdy El Mihdawy d. Jason Klein   6-3; 3-6; 7-5
  256    Ryan Weisband d. Jeremy Lieberman   6-2; 7-5
  256    Eddie Neese d. Nicholas Leong   6-1; 6-2
  256    Joseph Nicolazzi d. Jimmy Liang   3-6; 6-3; 6-2
  256    Yiran Liu d. Christian Guevara   6-1; 6-0
  256    Joel Kincaid d. Alexander Lambropoulos   6-1; 6-1
  256    John James d. Jeffrey Klar   7-6(5); 6-1
  256    Jonathan Chow d. Ryan Leach   6-3; 7-5
  256    Wesley Miller d. Michael Tiu   6-1; 6-4
  256    Caleb Bachelor d. Harry Nielsen   6-1; 6-1
  256    Evan Bridges d. Justin Hauck   6-1; 6-3
  256    Joshua Levine d. Ramsey Selbak   7-6(5); 6-3
  256    Zachary Kurz d. Daniel Pez   6-4; 6-4
  256    Ike Belk d. Michael Depietro   2-6; 6-3; 6-2
  256    Preston Lemon d. Jonathan Brenner   6-2; 6-2
  256    Brandon Kuchta d. James Wilson   6-0; 6-3
  256    Brett Ramsay d. Sam Wagner   6-3; 6-3
  256    Ricky Devlin d. Paul Rhee   6-4; 6-3
  256    Jeff Moghina d. David Spitznagel   6-1; 6-0
  256    David Steinberg d. Matt Keesey   7-6(2); 4-6; 6-4
  256    Richard Offutt d. Jorge Rodriguez   6-3; 6-7(4); 6-2
  256    Jim Brannon d. Austin Nunn   6-2; 6-2
  256    Chandler Brass d. Grant Nibley   6-1; 7-5
  256    David Katz d. Andrew Rubin   6-1; 6-0
  256    Alex Vuckovic d. Davis Driver   6-3; 6-0
  256    Michael Sommer d. Zack Lister   6-0; 6-3
  256    Bobby Deye d. Tj Bellama   6-1; 7-5
  256    Cameron Parker d. Brian Antoszyk   7-5; 6-1
  256    Yevgeny Perepelov d. Jeffrey Luse   6-3; 7-6(4)
  256    Stephen Robertson d. Christopher Welnetz   6-2; 6-0
  256    Sidharth Makkar d. Hunter Gerlach   6-3; 6-2
  256    Austin Wilty d. Mat Sawin   7-5; 6-3
  256    Scott Myers d. Andrew Diehl   7-5; 6-3
  256    Austin Kakar d. Jonathan Staton   6-4; 6-1
  256    Zachary Wallen d. Assad Malik   7-6(7); 6-3
  256    Bill Sperry d. Brandon Pierpont   6-1; 6-2
  256    Brett Waite d. Bryant Yung   6-2; 6-2
  256    Justin DeBruin d. Tim Prudlow   6-3; 6-4
  256    Trevis Bowman d. Farshad Garakani   7-6(0); 6-2
  256    Sasha Deriy d. Bryan Chen   6-2; 6-1
  256    Jared Dorfman d. Ryan Maurier   6-4; 6-2
  256    Ty Schaub d. Trevor Dobson   4-6; 6-4; 6-0
  256    Albin Hubscher d. Jonathan Davis   6-0; 6-3
  256    Nicholas Hudson d. Matthew Bleakley   4-6; 6-1; 6-3
  256    Antonio Soruco d. Adam Marianacci   6-3; 6-3

Consolation:
  F    Joel Kincaid d. (28) Kyle Baker   6-3; 6-1
  SF    (28) Kyle Baker d. Joseph Vellanikaran   6-3; 6-7(6); 7-5
  SF    Joel Kincaid d. (30) Michael O'Connell   Wd (em)
  QQ    (28) Kyle Baker d. Vaclav Burger   4-6; 6-1; 6-3
  QQ    Joseph Vellanikaran d. Artem Fatkhiev   6-3; 6-1
  QQ    Joel Kincaid d. Stephen Robertson   6-4; 6-1
  QQ    (30) Michael O'Connell d. (25) Stephen Nash   6-4; 2-6; 6-2
  5Q    (28) Kyle Baker d. Evan Bridges   6-1; 6-1
  5Q    Vaclav Burger d. Gregory Sturman   6-4; 6-2
  5Q    Joseph Vellanikaran d. (4) Eric Riley   7-6(1); 6-3
  5Q    Artem Fatkhiev d. Preston Lemon   6-2; 6-2
  5Q    Joel Kincaid d. Albin Hubscher   3-6; 7-5; 6-0
  5Q    Stephen Robertson d. Bill Sperry   6-2; 6-4
  5Q    (25) Stephen Nash d. Michael Sommer   6-2; 6-2
  5Q    (30) Michael O'Connell d. Scott Collins   6-3; 6-1
  4Q    Evan Bridges d. Zachary Croitoroo   6-1; 6-1
  4Q    (28) Kyle Baker d. Michael Coleman   6-3; 6-2
  4Q    Gregory Sturman d. Spencer Reitz   6-7(5); 6-3; 6-1
  4Q    Vaclav Burger d. Kyle Doppelt   7-5; 6-3
  4Q    (4) Eric Riley d. (27) Christopher Lawler   6-2; 6-4
  4Q    Joseph Vellanikaran d. Derek Danziger   7-6(8); 6-2
  4Q    Artem Fatkhiev d. Martel Campbell   5-7; 6-4; 6-4
  4Q    Preston Lemon d. Charles Hornberger   6-2; 6-3
  4Q    Albin Hubscher d. Ilia Shatashvili   6-2; 4-0  Ret (inj)
  4Q    Joel Kincaid d. Gary Simonette   6-3; 6-1
  4Q    Bill Sperry d. Austin Kakar   6-7(4); 7-5; 6-1
  4Q    Stephen Robertson d. Magdy El Mihdawy   6-4; 6-3
  4Q    Michael Sommer d. Peter Vanlieshout   6-2; 6-3
  4Q    (25) Stephen Nash d. Assad Malik   6-2; 6-4
  4Q    (30) Michael O'Connell d. Kyle Virgin   6-4; 6-2
  4Q    Scott Collins d. Ben Melancon   7-5; 6-4
  R3    Zachary Croitoroo d. Howard Migdal   6-2; 6-2
  R3    Evan Bridges d. Bret Thacher   6-2; 6-1
  R3    (28) Kyle Baker d. Aneal Vallurupalli   6-3; 6-3
  R3    Michael Coleman d. Trevis Bowman   7-6(4); 5-7; 6-2
  R3    Spencer Reitz d. Jonathan Chan   6-4; 6-3
  R3    Gregory Sturman d. J. Ryan Mostrom   7-5; 4-6; 6-1
  R3    Vaclav Burger d. Scott Myers   6-3; 6-2
  R3    Kyle Doppelt d. Brian Walters   6-1; 7-6(4)
  R3    (4) Eric Riley d. (19) Sasha Ermakov   6-2; 6-3
  R3    (27) Christopher Lawler d. Kenzo Hirakawa-Wong   6-3; 4-6; 7-5
  R3    Derek Danziger d. David Katz   2-6; 7-5; 7-6
  R3    Joseph Vellanikaran d. Chandler Brass   6-3; 6-0
  R3    Artem Fatkhiev d. Richard Offutt   6-1; 6-3
  R3    Martel Campbell d. Ricky Devlin   6-2; 6-1
  R3    Charles Hornberger d. Brett Ramsay   6-2; 6-7(5); 6-1
  R3    Preston Lemon d. (2) Brandon Davis   Wd (inj)
  R3    Ilia Shatashvili d. Michael Depietro   6-4; 3-6; 6-3
  R3    Albin Hubscher d. Sam Wagner   6-3; 6-2
  R3    Gary Simonette d. Wesley Miller   6-3; 6-3
  R3    Joel Kincaid d. Flaviu Simihaian   7-5; 6-4
  R3    Bill Sperry d. Joseph Nicolazzi   6-3; 6-4
  R3    Austin Kakar d. Davis Driver   6-0; 6-2
  R3    Magdy El Mihdawy d. Austin Wilty   6-4; 6-3
  R3    Stephen Robertson d. Jeffrey Luse   2-6; 7-6(4); 7-5
  R3    Peter Vanlieshout d. Jordan Wacker   6-4; 5-7; 6-4
  R3    Michael Sommer d. Andrew Diehl   6-2; 6-3
  R3    Assad Malik d. Terry Richardson   6-2; 7-6(7)
  R3    (25) Stephen Nash d. Mark Boren   6-0; 6-3
  R3    (30) Michael O'Connell d. Kallim Stewart   6-3; 0-6; 6-4
  R3    Kyle Virgin d. Aeyrie Reiff   6-2; 7-5
  R3    Ben Melancon d. Brandon Kuchta   6-4; 6-3
  R3    Scott Collins d. Ike Belk   6-3; 6-3
  3Q    Zachary Croitoroo d. Nicholas Hudson   7-6(4); 6-1
  3Q    Bret Thacher d. Scott Fahrendorf   6-3; 6-7(1); 6-3
  3Q    Aneal Vallurupalli d. Jared Dorfman   6-3; 4-6; 6-2
  3Q    Trevis Bowman d. Justin DeBruin   6-3; 6-4
  3Q    Spencer Reitz d. Brett Waite   4-6; 7-6(5); 6-2
  3Q    Gregory Sturman d. Jordan Buehler   6-1; 6-3
  3Q    Scott Myers d. Sam Brown   4-0
  3Q    Kyle Doppelt d. Sidharth Makkar   6-2; 7-6(2)
  3Q    (4) Eric Riley d. Cameron Parker   6-2; 6-3
  3Q    (27) Christopher Lawler d. Jason Klein   4-6; 7-6(3); 6-1
  3Q    David Katz d. (13) Peter Aarts   Ret (inj)
  3Q    Richard Offutt d. David Steinberg   6-4; 6-4
  3Q    Ricky Devlin d. Ryan Leach   7-5; 6-1
  3Q    Brett Ramsay d. William Dwyer   6-1; 6-1
  3Q    Preston Lemon d. Daniel Pez   4-6; 6-3; 6-2
  3Q    Michael Depietro d. Jonathan Brenner   6-1; 4-6; 6-3
  3Q    Sam Wagner d. James Wilson   6-1; 6-1
  3Q    Wesley Miller d. Jonathan Chow   7-6(3); 6-3
  3Q    Joel Kincaid d. Matt Keesey   6-0; 6-0
  3Q    Joseph Nicolazzi d. Yiran Liu   7-5; 6-2
  3Q    Davis Driver d. Eddie Neese   Ret (inj)
  3Q    Magdy El Mihdawy d. Tj Bellama   7-6(3); 6-1
  3Q    Jeffrey Luse d. Jonathan Schwartz   6-3; 6-1
  3Q    Jordan Wacker d. Christopher Welnetz   6-3; 6-3
  3Q    Andrew Diehl d. Mat Sawin   6-1; 3-6; 7-6(3)
  3Q    Assad Malik d. Jonathan Staton   4-6; 6-3; 6-1
  3Q    Mark Boren d. Brandon Pierpont   6-3; 7-6(2)
  3Q    (30) Michael O'Connell d. Tim Prudlow   6-2; 6-2
  3Q    Aeyrie Reiff d. Serguei Boulanov   6-3  Ret (ill)
  3Q    Ben Melancon d. Bradley Cox   0-6; 6-3; 6-4
  3Q    Scott Collins d. Matthew Bleakley   6-3; 6-0
  R2    Zachary Croitoroo d. Antonio Soruco   6-2; 7-5
  R2    Nicholas Hudson d. Jon Kirven   3-6; 6-1; 6-1
  R2    Scott Fahrendorf d. Albert Santa Cruz   6-1; 6-0
  R2    Bret Thacher d. Charlie Howard   6-3; 6-4
  R2    Jared Dorfman d. Daniel Vidal   6-1; 6-2
  R2    Aneal Vallurupalli d. Sasha Deriy   6-2; 6-2
  R2    Trevis Bowman d. Connor Farrell   6-3; 6-1
  R2    Justin DeBruin d. Ryan Coleman   2-6; 6-2; 7-5
  R2    Brett Waite d. Peden Nichols   6-2; 6-0
  R2    Spencer Reitz d. Trevor Bach   6-4; 6-1
  R2    Gregory Sturman d. Zachary Wallen   7-6(6); 6-1
  R2    Jordan Buehler d. Benjamin Wiener   6-3; 6-4
  R2    Scott Myers d. Charlie Poe   6-3; 6-0
  R2    Sam Brown d. Matthew Cheng   6-4; 5-7; 6-4
  R2    Sidharth Makkar d. Hyatt Bailey   6-2; 2-6; 6-4
  R2    Kyle Doppelt d. Jonathan Bowman   7-6(6); 4-6; 6-2
  R2    (4) Eric Riley d. Peter Antons   7-5; 6-0
  R2    Cameron Parker d. Reynwood Makishi   6-2; 6-0
  R2    (27) Christopher Lawler d. Darren Bregman   6-0; 6-1
  R2    Jason Klein d. Patrick Nelson   6-0; 6-3
  R2    (13) Peter Aarts d. Jeremy Lieberman   6-3; 6-1
  R2    David Katz d. Nicholas Leong   6-1; 6-3
  R2    Chandler Brass d. Jimmy Liang   6-3; 6-0
  R2    Richard Offutt d. Alexander Lambropoulos   7-6(4); 3-6; 6-2
  R2    David Steinberg d. Jeffrey Klar   6-2; 6-3
  R2    Ryan Leach d. Jeff Moghina   6-4; 0-6; 6-3
  R2    Ricky Devlin d. Michael Tiu   6-0; 6-2
  R2    Brett Ramsay d. Harry Nielsen   6-1; 6-1
  R2    William Dwyer d. Justin Hauck   7-6(4); 6-2
  R2    Preston Lemon d. Ramsey Selbak   6-2; 6-1
  R2    Daniel Pez d. Derek Klemish   4-6; 6-2; 7-6(5)
  R2    Michael Depietro d. Zachary Kurz   6-4; 6-2
  R2    Jonathan Brenner d. Joshua Levine   2-0  Ret (inj)
  R2    James Wilson d. Steven Kellman   6-3; 6-0
  R2    Sam Wagner d. Caleb Bachelor   Ret (ill)
  R2    Wesley Miller d. Paul Rhee   6-1; 6-3
  R2    Jonathan Chow d. David Spitznagel   6-2; 6-2
  R2    Matt Keesey d. John James   6-2; 6-4
  R2    Joel Kincaid d. Jorge Rodriguez   6-1; 6-3
  R2    Yiran Liu d. Austin Nunn   6-2; 6-4
  R2    Joseph Nicolazzi d. Grant Nibley   6-1; 6-3
  R2    Eddie Neese d. Andrew Rubin   6-1; 6-0
  R2    Davis Driver d. Ryan Weisband   2-6; 7-5; 6-3
  R2    Magdy El Mihdawy d. Zack Lister   6-2; 6-3
  R2    Tj Bellama d. Matt Milman   6-2; 6-3
  R2    Jonathan Schwartz d. Brian Antoszyk   6-4; 6-2
  R2    Jeffrey Luse d. Brian Dushock   6-3; 6-4
  R2    Christopher Welnetz d. Eric Plaushines   6-4; 6-1
  R2    Jordan Wacker d. Hunter Gerlach   6-3; 6-2
  R2    Mat Sawin d. Derek Wallensteen   6-4; 2-6; 6-2
  R2    Andrew Diehl d. Tyler Begg   6-1; 6-4
  R2    Jonathan Staton d. Walker Grimes   7-6(6); 6-0; 6-4
  R2    Assad Malik d. Theodore Wiggin   6-1; 6-3
  R2    Brandon Pierpont d. Mark Winston   6-3; 6-0
  R2    Mark Boren d. Bryant Yung   6-1; 4-6; 6-4
  R2    Tim Prudlow d. Ryan Schroffel   6-1; 6-1
  R2    (30) Michael O'Connell d. Farshad Garakani   6-2; 6-1
  R2    Aeyrie Reiff d. Bryan Chen   6-3; 6-2
  R2    Serguei Boulanov d. Ryan Maurier   6-3; 6-3
  R2    Ben Melancon d. Trevor Dobson   6-4; 6-4
  R2    Bradley Cox d. Jonathan Davis   6-1; 6-3
  R2    Matthew Bleakley d. Justin Sauerbrey   7-6(10); 6-1
  R2    Scott Collins d. Adam Marianacci   6-1; 6-3


Round Legend

  F = Finals QQ = Quarterfinal Qualifier
  PL = Playoff R5 = Round 5
  SF = Semifinals 5Q = Round 5 Qualifier
  QF = Quarterfinals R4 = Round 4
  16 = Round of 16 4Q = Round 4 Qualifier
  32 = Round of 32 R3 = Round 3
  64 = Round of 64 3Q = Round 3 Qualifier
  128 = Round of 128 R2 = Round 2
  256 = Round of 256 R1 = Round 1Information last updated on February 23, 2004 at 6:36 PM
Contact Don Dickinson with any corrections

Home | Contact | Privacy Policy | Terms of Use

© 2003 Tennis Technologies, Inc.
All rights reserved.

Design by x3creative