California Bowl
   Completed Matches   

Return to Latest Results


  Boys' 18 Singles   
  SF    (2) Luke Shields d. (9) Chong Wang   6-1; 6-2
  SF    (1) Wayne Odesnik d. (3) Jeffrey Das   6-2; 6-3
  QF    (2) Luke Shields d. (16) Carsten Ball   6-0; 7-5
  QF    (9) Chong Wang d. (4) Clancy Shields   2-6; 6-4; 7-5
  QF    (3) Jeffrey Das d. (8) Kaes Vanthof   7-5; 7-5
  QF    (1) Wayne Odesnik d. (7) Adam Loucks   6-2; 7-6
  16    (2) Luke Shields d. (13) Shane La Porte   6-2; 6-2
  16    (16) Carsten Ball d. (6) Richard Johnson   Def (inj)
  16    (4) Clancy Shields d. (10) Andrew Eklov   6-4; 6-1
  16    (9) Chong Wang d. Tongle Yu   6-4; 6-1
  16    (8) Kaes Vanthof d. (12) Jason Mossembekker   6-2; 6-3
  16    (3) Jeffrey Das d. (15) Michael Scherer   6-3; 6-3
  16    (7) Adam Loucks d. (14) Eric Roberson   6-1; 6-4
  16    (1) Wayne Odesnik d. (11) Eric Riley   6-1; 6-0
  32    (2) Luke Shields d. Warren Li   Def (inj)
  32    (13) Shane La Porte d. Jay Wong   6-4; 6-4
  32    (6) Richard Johnson d. Chad Becker   6-3; 6-2
  32    (16) Carsten Ball d. Scott Hohenstein   6-1; 6-1
  32    (4) Clancy Shields d. Blake Muller   5-7; 6-4; 6-2
  32    (10) Andrew Eklov d. Adam Ung   7-6; 6-0
  32    Tongle Yu d. Matthew Chou   6-2; 6-2
  32    (9) Chong Wang d. Joshua Lederman   6-1; 6-1
  32    (12) Jason Mossembekker d. Terry Richardson   6-2; 6-3
  32    (8) Kaes Vanthof d. Jonathan Sanchez   6-2; 6-3
  32    (15) Michael Scherer d. Jared Drucker   6-3; 6-2
  32    (3) Jeffrey Das d. Artem Fatkhiev   6-7; 6-3; 6-2
  32    (14) Eric Roberson d. Bradford Farmer   6-0; 6-1
  32    (7) Adam Loucks d. Jeffrey Fitch   6-3; 6-1
  32    (11) Eric Riley d. Marc Asch   6-3; 6-3
  32    (1) Wayne Odesnik d. Michael Caldwell   6-0; 6-4
  64    (2) Luke Shields d. Cale Planck   6-3; 6-3
  64    Warren Li d. Ross Newman   6-3; 6-1
  64    (13) Shane La Porte d. Alex Lane   6-4; 6-4
  64    Jay Wong d. Bruce Aiken   6-2; 6-2
  64    (6) Richard Johnson d. Samuel Tadevosian   6-4; 6-4
  64    Chad Becker d. Jonathan Greenberg   6-3; 6-1
  64    (16) Carsten Ball d. Alex McDaniel   6-3; 6-0
  64    Scott Hohenstein d. Michael Martin   6-1; 6-4
  64    (4) Clancy Shields d. Jonathan Tragardh   6-2; 6-2
  64    Blake Muller d. Jimmy Vogelgesang   6-1; 6-2
  64    (10) Andrew Eklov d. Marco Pineda   6-3; 6-4
  64    Adam Ung d. Matt Milman   6-1; 6-1
  64    Matthew Chou d. (5) Gary Sacks   Wd (tae)
  64    Tongle Yu d. Trevor Dobson   6-3; 6-4
  64    (9) Chong Wang d. Lawrence Wang   6-4; 6-1
  64    Joshua Lederman d. Spencer Reitz   6-3; 6-3
  64    Terry Richardson d. Wesley Miller   6-3; 4-6; 6-3
  64    (12) Jason Mossembekker d. Nathan Stadler   6-1; 6-1
  64    Jonathan Sanchez d. Blake Lamberth   6-0; 6-1
  64    (8) Kaes Vanthof d. Phillip Huffard   6-3; 6-2
  64    Jared Drucker d. Nicolas Berger   6-2; 6-0
  64    (15) Michael Scherer d. Andrew Diehl   6-4; 6-2
  64    Artem Fatkhiev d. Bryan Ross   6-2; 6-3
  64    (3) Jeffrey Das d. Vaclav Burger   6-0; 7-6
  64    Bradford Farmer d. Daniel Ikuta   7-6; 6-3
  64    (14) Eric Roberson d. Robert Khoury   6-0; 6-3
  64    Jeffrey Fitch d. Hardy Ehlers   6-0; 7-6
  64    (7) Adam Loucks d. Philip Gegenheimer   6-1; 6-0
  64    Marc Asch d. Tito Barua   6-1; 6-0
  64    (11) Eric Riley d. Jordan Colman   6-1; 5-7; 6-2
  64    Michael Caldwell d. Stephen Stege   6-3; 6-3
  64    (1) Wayne Odesnik d. Tom Mccullough   Wo (inj)
  128    Cale Planck d. Mike Gurman   6-3; 6-3
  128    Ross Newman d. Geoff Hsu   Def (ns)
  128    Warren Li d. Tim Goranssen   Wd (inj)
  128    Alex Lane d. David Foglesong   6-0; 6-0
  128    Jay Wong d. Wesley Burrows   6-0; 6-3
  128    Samuel Tadevosian d. Robert Harland   6-0; 6-0
  128    Chad Becker d. Andrew Haynes   6-2; 6-0
  128    Jonathan Greenberg d. Kieran Burke   3-6; 6-0; 6-3
  128    Scott Hohenstein d. Sam Querrey   Wd (em)
  128    Michael Martin d. Grant Gordon   6-1; 6-0
  128    Jonathan Tragardh d. Allen Lee   6-0; 6-0
  128    Jimmy Vogelgesang d. Zeke Hindle   Def (ns)
  128    Blake Muller d. Martel Campbell   6-0; 6-3
  128    Marco Pineda d. Alex Behzadi   6-2; 6-2
  128    Adam Ung d. Grant Robertson   4-6; 6-4; 7-6
  128    Matt Milman d. Joseph Tchan   Wd (em)
  128    Matthew Chou d. Justin Knysh   57 64 01  Ret (inj)
  128    Trevor Dobson d. Joel Trudel   3-6; 6-3
  128    Tongle Yu d. Chris Ko   6-1; 6-2
  128    Lawrence Wang d. Michael Abitbol   6-0; 6-1
  128    Joshua Lederman d. Joe Vallee   6-1; 6-1
  128    Spencer Reitz d. Patrick Sosnowski   6-2; 4-6; 6-4
  128    Wesley Miller d. Griffin Nienberg   4-6; 6-2; 6-2
  128    Terry Richardson d. Hakop Tadevdsian   6-3; 6-2
  128    Nathan Stadler d. Dustin Lang   6-3; 6-1
  128    Jonathan Sanchez d. Alex Krueger- Wyman   6-7; 6-3; 6-1
  128    Blake Lamberth d. Darren Bregman   6-4; 6-3
  128    Phillip Huffard d. Christopher Lloyd   7-6; 6-1
  128    Jared Drucker d. Kyle Erickson   6-1; 6-2
  128    Nicolas Berger d. Lanny Rubin   7-6; 6-4
  128    Andrew Diehl d. Blake Meister   Wd (ill)
  128    Artem Fatkhiev d. Bryant Yung   7-5; 6-3
  128    Vaclav Burger d. Kerry Wheeler   4-6; 6-0; 6-0
  128    Daniel Ikuta d. Mark Ungerer   3-6; 6-2; 7-5
  128    Bradford Farmer d. Andrew Bertolina   Wo (ill)
  128    Robert Khoury d. Richard Offutt   2-6; 6-4; 6-0
  128    Jeffrey Fitch d. Bryan Branch   6-1; 7-5
  128    Hardy Ehlers d. Chris Koudouzian   6-3; 4-6; 6-2
  128    Philip Gegenheimer d. Michael Powell   6-0; 6-0
  128    Marc Asch d. Sam Wagner   6-4; 6-1
  128    Tito Barua d. Gavin Garrison   7-6; 7-6
  128    Jordan Colman d. Gregory Sturman   6-4; 6-1
  128    Stephen Stege d. Ben Steensland   7-5; 6-2
  128    Michael Caldwell d. Nicholas Collins   6-1; 6-0
  128    Tom Mccullough d. [blank]   Wo (ill)

Consolation:
  QF    Wesley Burrows d. Alex McDaniel   6-1; 6-2
  QF    Grant Robertson d. Joel Trudel   6-4; 6-2
  QF    Alex Krueger- Wyman d. Bryant Yung   6-7; 6-4; 6-3
  QF    Gregory Sturman d. Richard Offutt   6-2; 6-2
  R4    Wesley Burrows d. Mike Gurman   Wd (ill)
  R4    Alex McDaniel d. Andrew Haynes   6-3; 6-0
  R4    Grant Robertson d. Allen Lee   6-4  Ret (inj)
  R4    Joel Trudel d. Joe Vallee   6-3; 6-2
  R4    Alex Krueger- Wyman d. Griffin Nienberg   7-6; 6-2
  R4    Bryant Yung d. Lanny Rubin   Def (ill)
  R4    Richard Offutt d. Chris Koudouzian   1-6; 6-4; 6-2
  R4    Gregory Sturman d. Ben Steensland   6-4; 6-3
  R3    Wesley Burrows d. David Foglesong   7-6; 6-3
  R3    Andrew Haynes d. Robert Harland   6-3; 6-1
  R3    Alex McDaniel d. Grant Gordon   Def (ns)
  R3    Allen Lee d. Martel Campbell   Def (ns)
  R3    Grant Robertson d. Alex Behzadi   6-1; 6-1
  R3    Joe Vallee d. Michael Abitbol   6-1; 6-1
  R3    Griffin Nienberg d. Dustin Lang   Wd (inj)
  R3    Alex Krueger- Wyman d. Christopher Lloyd   6-4; 6-2
  R3    Lanny Rubin d. Blake Meister   Def (ill)
  R3    Bryant Yung d. Kerry Wheeler   7-5; 6-0
  R3    Richard Offutt d. Mark Ungerer   6-1; 6-1
  R3    Chris Koudouzian d. Michael Powell   2-6; 6-4; 6-1
  R3    Gregory Sturman d. Sam Wagner   6-0; 6-1
  R3    Ben Steensland d. Bobby DeSimone   6-0; 6-1
  R2    Wesley Burrows d. Bruce Aiken   Wo (ill)
  R2    Bryant Yung d. Bryan Ross   7-5; 6-2
  R1    Andrew Haynes d. Kieran Burke   Def (ns)
  R1    Grant Gordon d. Sam Querrey   Wd (em)
  R1    Martel Campbell d. Zeke Hindle   Def (ns)
  R1    Joel Trudel d. Chris Ko   6-3; 7-5
  R1    Joe Vallee d. Patrick Sosnowski   Def (inj)
  R1    Griffin Nienberg d. Hakop Tadevdsian   2-6; 7-5; 7-5
  R1    Alex Krueger- Wyman d. Darren Bregman   6-0; 6-1
  R1    Lanny Rubin d. Kyle Erickson   6-2; 6-2
  R1    Mark Ungerer d. Andrew Bertolina   Wd (ill)
  R1    Chris Koudouzian d. Bryan Branch   6-4; 5-7; 6-3
  R1    Sam Wagner d. Gavin Garrison   6-2; 6-2
  R1    Ben Steensland d. Nicholas Collins   6-2; 6-0


Round Legend

  F = Finals QQ = Quarterfinal Qualifier
  PL = Playoff R5 = Round 5
  SF = Semifinals 5Q = Round 5 Qualifier
  QF = Quarterfinals R4 = Round 4
  16 = Round of 16 4Q = Round 4 Qualifier
  32 = Round of 32 R3 = Round 3
  64 = Round of 64 3Q = Round 3 Qualifier
  128 = Round of 128 R2 = Round 2
  256 = Round of 256 R1 = Round 1Information last updated on December 25, 2003 at 7:57 AM
Contact Eric Amend with any corrections

Home | Contact | Privacy Policy | Terms of Use

© 2003 Tennis Technologies, Inc.
All rights reserved.

Design by x3creative