USTA Super National Winter Championships
   Completed Matches   

Return to Latest Results


  Boys' 18 Singles   
  F    (1) Travis Helgeson d. (16) Jason Pinsky   4-6; 6-3; 6-0
  PL    (5) Nathan Sachs d. (11) Chong Wang   6-3; 6-2
  SF    (16) Jason Pinsky d. (5) Nathan Sachs   7-6(4); 6-3
  SF    (1) Travis Helgeson d. (11) Chong Wang   6-3; 6-4
  QF    (16) Jason Pinsky d. (2) Maciek Sykut   7-6(3); 6-2
  QF    (5) Nathan Sachs d. (10) Ryan Heller   6-3; 3-6; 6-2
  QF    (11) Chong Wang d. Mak Kendall   4-0  Ret (inj)
  QF    (1) Travis Helgeson d. Blake Muller   6-3; 4-6; 6-3
  16    (2) Maciek Sykut d. (12) Treat Huey   6-2; 6-3
  16    (16) Jason Pinsky d. Billy Mulligan   6-1; 6-3
  16    (10) Ryan Heller d. Will Johnson Plyler   4-6; 7-6(5); 6-3
  16    (5) Nathan Sachs d. (20) Marek Czerwinski   3-6; 7-6(4); 6-4
  16    (11) Chong Wang d. (8) Kaes Van't Hof   6-4; 1-6; 6-3
  16    Mak Kendall d. Peter Aarts   7-5; 6-3
  16    Blake Muller d. (19) Jeremy Sonkin   6-2; 7-6(2)
  16    (1) Travis Helgeson d. (14) Nolan Polley   6-3; 6-1
  32    (2) Maciek Sykut d. (32) Dan Nguyen   7-5; 4-6; 6-4
  32    (12) Treat Huey d. (18) Andrew Eklov   3-6; 6-1; 6-1
  32    Billy Mulligan d. (7) Jordan Delass   3-6; 6-1; 7-6(3)
  32    (16) Jason Pinsky d. Brent Werbeck   2-6; 6-1; 6-3
  32    Will Johnson Plyler d. Chi Pham   6-2; 6-3
  32    (10) Ryan Heller d. (23) Andrew Orban   6-7(5); 6-4; 7-5
  32    (5) Nathan Sachs d. Nikolas Cromydas   6-0; 6-2
  32    (20) Marek Czerwinski d. (15) Brandon Davis   6-1; 7-6(4)
  32    (11) Chong Wang d. (30) Hoony Shin   6-0; 6-3
  32    (8) Kaes Van't Hof d. Sandeep Daiya   4-6; 6-3; 7-5
  32    Peter Aarts d. Cale Planck   4-6; 6-4; 6-4
  32    Mak Kendall d. Jared Drucker   6-2; 6-2
  32    (19) Jeremy Sonkin d. Mark Clemente   7-6(4); 6-3
  32    Blake Muller d. Andy Magnes   6-4; 6-4
  32    (14) Nolan Polley d. William Mertz   6-3; 6-4
  32    (1) Travis Helgeson d. (17) Derek Stephens   6-2; 6-2
  64    (2) Maciek Sykut d. Adam Monich   6-3; 7-5
  64    (32) Dan Nguyen d. Tj Bellama   6-4; 6-1
  64    (12) Treat Huey d. Dominic Ozanne   6-3; 6-3
  64    (18) Andrew Eklov d. Eric Rubens   6-1; 7-5
  64    (7) Jordan Delass d. Tony Teufel   6-1; 6-3
  64    Billy Mulligan d. (22) Ashwin Kumar   6-3; 3-6; 6-4
  64    (16) Jason Pinsky d. Tye Myers   6-0; 6-2
  64    Brent Werbeck d. (28) Joshua Varela   6-1; 6-4
  64    Will Johnson Plyler d. (4) Andrew Roth   4-6; 6-2; 6-4
  64    Chi Pham d. (27) Michael Scherer   6-0; 3-0  Ret (inj)
  64    (10) Ryan Heller d. Joshua Raff   3-62; 6-2
  64    (23) Andrew Orban d. Michael Coleman   6-1; 6-2
  64    (5) Nathan Sachs d. Alexander Forger   6-4; 6-0
  64    Nikolas Cromydas d. (31) Ben Zink   6-7(4); 6-4; 6-2
  64    (15) Brandon Davis d. Tristan Heinrich   6-1; 6-2
  64    (20) Marek Czerwinski d. Daniel Urban   6-4; 6-0
  64    (30) Hoony Shin d. Jimmy Petit   6-1; 6-2
  64    (11) Chong Wang d. Andrew Bailey   6-3; 6-3
  64    Sandeep Daiya d. (29) Andrew Felsenthal   3-6; 7-6(5); 7-6(6)
  64    (8) Kaes Van't Hof d. George Entis   6-3; 6-4
  64    Peter Aarts d. Marc Dwyer   7-5; 6-3
  64    Cale Planck d. Jeffrey Zeller   6-3; 6-1
  64    Jared Drucker d. (21) Jeffrey Schechtman   6-4; 5-7; 6-1
  64    Mak Kendall d. (3) Adam Loucks   6-4; 6-4
  64    (19) Jeremy Sonkin d. Kavi Sud   7-5; 6-4
  64    Mark Clemente d. (13) Robert Gallman   7-5; 6-3
  64    Andy Magnes d. Zachary Kurz   6-0; 6-3
  64    Blake Muller d. Kevin Fleck   6-2; 6-0
  64    William Mertz d. Dan Greenberg   6-2; 6-4
  64    (14) Nolan Polley d. Wesley Hancock   6-2; 3-6; 7-6(2)
  64    (17) Derek Stephens d. Peter Zimmer   6-2; 6-4
  64    (1) Travis Helgeson d. J. P. Ritchie   6-1; 6-3
  128    (2) Maciek Sykut d. Peter Kung   6-3; 7-5
  128    Adam Monich d. Matthew Rubenstein   6-4; 4-6; 7-6(7)
  128    (32) Dan Nguyen d. Alex Vuckovic   6-2; 7-6(3)
  128    Tj Bellama d. Daniel Vidal   6-3; 6-1
  128    (12) Treat Huey d. Jonathan Sanchez   7-5; 6-3
  128    Dominic Ozanne d. Christopher Louis   6-0; 6-4
  128    (18) Andrew Eklov d. Brett Ramsay   6-2; 6-4
  128    Eric Rubens d. Nicholas Leong   6-3; 6-0
  128    (7) Jordan Delass d. Max Taylor   6-0; 6-1
  128    Tony Teufel d. Farhat Muhawi   6-3; 6-4
  128    (22) Ashwin Kumar d. Jay Cunningham   7-5; 6-4
  128    Billy Mulligan d. Hank Grant   6-1; 6-3
  128    (16) Jason Pinsky d. David Stone   7-6(3); 6-2
  128    Tye Myers d. Jed Wilder   6-2; 6-1
  128    (28) Joshua Varela d. Christopher Sherman   6-1; 6-2
  128    Brent Werbeck d. Michael Caldwell   6-3; 6-3
  128    (4) Andrew Roth d. Stephen Nash   6-4; 6-1
  128    Will Johnson Plyler d. Alex Birchmeier   6-2; 6-2
  128    (27) Michael Scherer d. Daniel Elefant   6-3; 6-1
  128    Chi Pham d. Kurt Zaske   6-3; 6-1
  128    (10) Ryan Heller d. Ric Mortera   6-4; 6-4
  128    Joshua Raff d. George Navas   7-6(4); 6-0
  128    (23) Andrew Orban d. Jonathan Brenner   6-2; 6-2
  128    Michael Coleman d. Reynwood Makishi   6-3; 6-0
  128    (5) Nathan Sachs d. Derek Danziger   6-2; 6-1
  128    Alexander Forger d. Jonathan Tragardh   6-1; 4-6; 7-5
  128    (31) Ben Zink d. Kyle Baker   6-4; 6-2
  128    Nikolas Cromydas d. Andrew Downing   1-6; 6-0; 6-2
  128    (15) Brandon Davis d. John Waters   6-0; 6-1
  128    Tristan Heinrich d. Ari Gayer   6-7(7); 6-4; 7-5
  128    (20) Marek Czerwinski d. Alex Lane   6-7(5); 6-4; 7-5
  128    Daniel Urban d. Brett Binkley   6-0; 0-6; 6-4
  128    Jimmy Petit d. Jeff Dawson   6-2; 6-0
  128    (30) Hoony Shin d. Tongle Yu   6-1; 6-2
  128    Andrew Bailey d. Ira Reibeisen   6-4; 4-6; 6-2
  128    (11) Chong Wang d. Alex Dobrin   6-2; 6-4
  128    Sandeep Daiya d. Jorge Rodriguez   6-1; 6-2
  128    (29) Andrew Felsenthal d. Elliott Bisnow   6-3; 4-6; 6-2
  128    George Entis d. Artom Bogdanovich   7-6(2); 7-6(2)
  128    (8) Kaes Van't Hof d. Albin Hubscher   6-2; 3-6; 7-5
  128    Marc Dwyer d. Konstantin Lazarov   4-6; 7-6(2); 6-3
  128    Peter Aarts d. (24) G. Scott Blackmon   6-1; 6-2
  128    Jeffrey Zeller d. Eddie Neese   6-3; 6-1
  128    Cale Planck d. (9) Vivekanand Subramanian   6-3; 6-3
  128    Jared Drucker d. Ty Schaub   4-6; 7-6(4); 6-3
  128    (21) Jeffrey Schechtman d. Gary Simonette   6-3; 6-1
  128    Mak Kendall d. Jim Brannon   6-4; 6-3
  128    (3) Adam Loucks d. William Gray   7-5; 3-6; 6-1; 7-5
  128    Kavi Sud d. Zachary Ganger   3-6; 6-1; 7-5
  128    (19) Jeremy Sonkin d. Peter Luck   6-1; 7-6(2)
  128    Mark Clemente d. Mason Schermerhorn   6-3; 6-2
  128    (13) Robert Gallman d. Joseph Lok   5-7; 6-4; 6-0
  128    Andy Magnes d. Kelubia Mabatah   6-4; 4-3  Ret (inj)
  128    Zachary Kurz d. (26) Jonathan Boym   5-0  Ret (inj)
  128    Blake Muller d. Mike Beatty   6-1; 7-5
  128    Kevin Fleck d. (6) Ryan Preston   6-4; 2-0  Ret (inj)
  128    Dan Greenberg d. Bradley Stein   6-1; 2-6; 7-5
  128    William Mertz d. (25) Eric Roberson   6-3; 6-2
  128    Wesley Hancock d. Zachary Wolfe   7-6(3); 6-4
  128    (14) Nolan Polley d. Nial Brash   6-1; 6-2
  128    Peter Zimmer d. Evan Bridges   6-3; 6-4
  128    (17) Derek Stephens d. Stephen Robertson   6-2; 6-4
  128    J. P. Ritchie d. William Ellison   6-3; 6-7(5); 7-5
  128    (1) Travis Helgeson d. Joseph Vellanikaran   6-2; 6-2

Consolation:
  F    (18) Andrew Eklov d. (12) Treat Huey   7-6(5); 5-7; 7-5
  SF    (18) Andrew Eklov d. (2) Maciek Sykut   6-3; 6-4
  SF    (12) Treat Huey d. (30) Hoony Shin   6-1; 6-2
  QF    (2) Maciek Sykut d. (23) Andrew Orban   6-1; 6-0
  QF    (18) Andrew Eklov d. (10) Ryan Heller   6-4; 6-1
  QF    (12) Treat Huey d. Mak Kendall   Wo (inj)
  QF    (30) Hoony Shin d. Blake Muller   6-2; 6-3
  QQ    (23) Andrew Orban d. (15) Brandon Davis   6-2; 3-6; 6-4
  QQ    (18) Andrew Eklov d. (14) Nolan Polley   6-3; 6-4
  QQ    (12) Treat Huey d. (17) Derek Stephens   7-6(1); 6-0
  QQ    (30) Hoony Shin d. (20) Marek Czerwinski   6-3; 6-4
  R4    (15) Brandon Davis d. Peter Aarts   6-3; 6-3
  R4    (23) Andrew Orban d. (8) Kaes Van't Hof   1-6; 6-1; 7-5
  R4    (14) Nolan Polley d. (3) Adam Loucks   6-0; 6-4
  R4    (18) Andrew Eklov d. (19) Jeremy Sonkin   7-6(3); 6-3
  R4    (17) Derek Stephens d. Billy Mulligan   5-0  Ret (ill)
  R4    (12) Treat Huey d. (4) Andrew Roth   6-4; 6-2
  R4    (20) Marek Czerwinski d. (28) Joshua Varela   6-2; 6-1
  R4    (30) Hoony Shin d. Will Johnson Plyler   6-0; 6-1
  4Q    (15) Brandon Davis d. Dan Greenberg   2-6; 6-1; 6-1
  4Q    (23) Andrew Orban d. (13) Robert Gallman   Wo (inj)
  4Q    (3) Adam Loucks d. (7) Jordan Delass   6-4; 7-5
  4Q    (18) Andrew Eklov d. (32) Dan Nguyen   6-4; 6-4
  4Q    (17) Derek Stephens d. (31) Ben Zink   6-3; 3-6; 7-5
  4Q    (4) Andrew Roth d. (24) G. Scott Blackmon   6-3; 7-6(4)
  4Q    (28) Joshua Varela d. (22) Ashwin Kumar   6-3; 6-4
  4Q    (30) Hoony Shin d. Sandeep Daiya   6-4; 6-4
  R3    (15) Brandon Davis d. Alex Vuckovic   4-6; 6-2; 6-3
  R3    Dan Greenberg d. Nikolas Cromydas   6-2; 6-4
  R3    (23) Andrew Orban d. Jay Cunningham   6-3; 6-2
  R3    (13) Robert Gallman d. Chi Pham   7-5; 7-5
  R3    (3) Adam Loucks d. Brent Werbeck   6-3; 6-2
  R3    (7) Jordan Delass d. Ric Mortera   6-2; 7-6(4)
  R3    (18) Andrew Eklov d. (29) Andrew Felsenthal   6-3; 6-2
  R3    (32) Dan Nguyen d. Jimmy Petit   6-4; 6-2
  R3    (17) Derek Stephens d. Tongle Yu   3-6; 6-4; 6-2
  R3    (31) Ben Zink d. William Mertz   6-4; 6-3
  R3    (24) G. Scott Blackmon d. Andy Magnes   6-2; 6-3
  R3    (4) Andrew Roth d. Mark Clemente   6-4; 5-7; 6-2
  R3    (28) Joshua Varela d. Jared Drucker   6-0; 6-3
  R3    (22) Ashwin Kumar d. Cale Planck   6-0; 6-1
  R3    Sandeep Daiya d. (25) Eric Roberson   6-4; 6-4
  R3    (30) Hoony Shin d. Tj Bellama   6-2; 6-2
  3Q    Alex Vuckovic d. J. P. Ritchie   6-2; 6-3
  3Q    Dan Greenberg d. Wesley Hancock   6-3; 7-6(5)
  3Q    Jay Cunningham d. Kevin Fleck   7-5; 6-3
  3Q    (13) Robert Gallman d. Christopher Sherman   6-1; 6-2
  3Q    (3) Adam Loucks d. (21) Jeffrey Schechtman   6-3; 6-2
  3Q    Ric Mortera d. Marc Dwyer   6-0; 6-2
  3Q    (29) Andrew Felsenthal d. George Entis   6-2; 4-6; 6-4
  3Q    Jimmy Petit d. Andrew Bailey   6-4; 6-1
  3Q    Tongle Yu d. Ira Reibeisen   3-6; 7-5; 7-5
  3Q    (31) Ben Zink d. Alexander Forger   6-2; 7-6(3)
  3Q    (24) G. Scott Blackmon d. Joshua Raff   6-1; 6-2
  3Q    (4) Andrew Roth d. Gary Simonette   6-2; 6-1
  3Q    (28) Joshua Varela d. Joseph Lok   6-2; 6-3
  3Q    (22) Ashwin Kumar d. Mike Beatty   6-2; 6-2
  3Q    (25) Eric Roberson d. Zachary Wolfe   6-0; 6-3
  3Q    Tj Bellama d. William Ellison   6-0; 6-2
  R2    J. P. Ritchie d. Matthew Rubenstein   6-1; 3-6; 7-6(4)
  R2    Alex Vuckovic d. Peter Zimmer   3-6; 6-4; 6-2
  R2    Wesley Hancock d. Christopher Louis   6-1; 6-3
  R2    Dan Greenberg d. Brett Ramsay   7-5; 6-3
  R2    Kevin Fleck d. Farhat Muhawi   0-6; 6-3; 6-4
  R2    Jay Cunningham d. Zachary Kurz   6-2; 6-3
  R2    (13) Robert Gallman d. David Stone   6-0; 6-2
  R2    Christopher Sherman d. Kavi Sud   6-4; 7-5
  R2    (3) Adam Loucks d. Stephen Nash   6-1; 6-0
  R2    (21) Jeffrey Schechtman d. Kurt Zaske   3-6; 7-6(3); 6-4
  R2    Ric Mortera d. Jeffrey Zeller   6-2; 6-2
  R2    Marc Dwyer d. Jonathan Brenner   6-1; 6-3
  R2    George Entis d. Jonathan Tragardh   7-6(4); 3-6; 6-4
  R2    (29) Andrew Felsenthal d. Andrew Downing   7-5; 6-2
  R2    Andrew Bailey d. John Waters   6-4; 3-6; 6-3
  R2    Jimmy Petit d. Alex Lane   6-1; 6-1
  R2    Tongle Yu d. Daniel Urban   6-1; 5-7; 6-1
  R2    Ira Reibeisen d. Tristan Heinrich   6-0; 6-1
  R2    (31) Ben Zink d. Elliott Bisnow   6-2; 6-2
  R2    Alexander Forger d. Albin Hubscher   4-6; 7-6(5); 7-5
  R2    (24) G. Scott Blackmon d. Michael Coleman   6-2; 6-3
  R2    Joshua Raff d. Eddie Neese   6-1; 6-1
  R2    Gary Simonette d. (27) Michael Scherer   Wo (inj)
  R2    (4) Andrew Roth d. William Gray   6-4; 6-2
  R2    (28) Joshua Varela d. Zachary Ganger   6-4; 6-3
  R2    Joseph Lok d. Tye Myers   6-3; 6-2
  R2    (22) Ashwin Kumar d. Kelubia Mabatah   Wo (inj)
  R2    Mike Beatty d. Tony Teufel   6-3; 3-6; 7-6(4)
  R2    (25) Eric Roberson d. Eric Rubens   3-6; 6-0; 6-4
  R2    Zachary Wolfe d. Dominic Ozanne   6-3; 1-6; 6-4
  R2    Tj Bellama d. Evan Bridges   7-6(2); 6-1
  R2    William Ellison d. Adam Monich   4-6; 6-1; 7-6(2)
  R1    Matthew Rubenstein d. Peter Kung   6-3; 6-4
  R1    Alex Vuckovic d. Daniel Vidal   6-3; 6-4
  R1    Christopher Louis d. Jonathan Sanchez   6-2; 6-3
  R1    Brett Ramsay d. Nicholas Leong   6-2; 6-1
  R1    Farhat Muhawi d. Max Taylor   6-2; 1-6; 6-4
  R1    Jay Cunningham d. Hank Grant   6-4; 6-3
  R1    David Stone d. Jed Wilder   6-3; 6-4
  R1    Christopher Sherman d. Michael Caldwell   6-3; 0-6; 6-3
  R1    Stephen Nash d. Alex Birchmeier   6-3; 5-7; 6-4
  R1    Kurt Zaske d. Daniel Elefant   6-1; 6-7(5); 6-4
  R1    Ric Mortera d. George Navas   6-2; 6-4
  R1    Jonathan Brenner d. Reynwood Makishi   6-2; 7-5
  R1    Jonathan Tragardh d. Derek Danziger   6-4; 6-0
  R1    Andrew Downing d. Kyle Baker   4-6; 7-6(5); 3-1  Ret (inj)
  R1    John Waters d. Ari Gayer   6-2; 7-6(4)
  R1    Alex Lane d. Brett Binkley   3-6; 6-4; 6-1
  R1    Tongle Yu d. Jeff Dawson   6-4; 6-2
  R1    Ira Reibeisen d. Alex Dobrin   7-6(3); 6-0
  R1    Elliott Bisnow d. Jorge Rodriguez   6-3; 6-1
  R1    Albin Hubscher d. Artom Bogdanovich   6-2; 6-1
  R1    (24) G. Scott Blackmon d. Konstantin Lazarov   6-3; 6-2
  R1    Eddie Neese d. (9) Vivekanand Subramanian   Wo (inj)
  R1    Gary Simonette d. Ty Schaub   7-6(3); 6-1
  R1    William Gray d. Jim Brannon   5-7; 6-4; 6-2
  R1    Zachary Ganger d. Peter Luck   2-6; 6-4; 7-6(5)
  R1    Joseph Lok d. Mason Schermerhorn   6-4; 6-4
  R1    Kelubia Mabatah d. (26) Jonathan Boym   Wo (ill)
  R1    Mike Beatty d. (6) Ryan Preston   Wo (ill)
  R1    (25) Eric Roberson d. Bradley Stein   6-3; 6-2
  R1    Zachary Wolfe d. Nial Brash   6-0; 7-5
  R1    Evan Bridges d. Stephen Robertson   6-3; 4-6; 6-0
  R1    William Ellison d. Joseph Vellanikaran   6-3; 6-4


Round Legend

  F = Finals QQ = Quarterfinal Qualifier
  PL = Playoff R5 = Round 5
  SF = Semifinals 5Q = Round 5 Qualifier
  QF = Quarterfinals R4 = Round 4
  16 = Round of 16 4Q = Round 4 Qualifier
  32 = Round of 32 R3 = Round 3
  64 = Round of 64 3Q = Round 3 Qualifier
  128 = Round of 128 R2 = Round 2
  256 = Round of 256 R1 = Round 1Information last updated on January 1, 2004 at 5:44 PM
Contact Barb Anshell / Sally Grabham with any corrections

Home | Contact | Privacy Policy | Terms of Use

© 2003 Tennis Technologies, Inc.
All rights reserved.

Design by x3creative