Wilson ITA Southeast Regional Indoors
   Completed Matches   

Return to Latest Results


  Women's Open Doubles   
  F    (1) Foster/Kalsarieva d. (8) Coverntry/Schwenk   9-7
  SF    (8) Coverntry/Schwenk d. (6) Coin/Lacelarie   9-7
  SF    (1) Foster/Kalsarieva d. (3) Alverez/Brito   8-3
  QF    (8) Coverntry/Schwenk d. (2) Cline/Mojzis   9-8(4)
  QF    (6) Coin/Lacelarie d. (4) Blaszak/Carleton   8-3
  QF    (3) Alverez/Brito d. (5) Coetzee/Davis   8-4
  QF    (1) Foster/Kalsarieva d. (7) Cargill/Zika   9-7
  16    (2) Cline/Mojzis d. Linville/Patterson   8-1
  16    (8) Coverntry/Schwenk d. (11) Loeb/Martzolf   8-1
  16    (4) Blaszak/Carleton d. Petrisko/Simpson   8-6
  16    (6) Coin/Lacelarie d. Buchanan/Gol   8-2
  16    (5) Coetzee/Davis d. (9) Anundsen/Long   8-3
  16    (3) Alverez/Brito d. Murray/Swain   8-2
  16    (7) Cargill/Zika d. Ilina/Ziolkowska   8-4
  16    (1) Foster/Kalsarieva d. (10) Bentley/Hagood   8-5
  32    (2) Cline/Mojzis d. Hess/Kiser   8-2
  32    Linville/Patterson d. Fleck/Prelec   8-6
  32    (8) Coverntry/Schwenk d. Lesaldo/Paun   8-6
  32    (11) Loeb/Martzolf d. Novaes/Simanca   8-4
  32    (4) Blaszak/Carleton d. Carter/Ngiam   8-0
  32    Petrisko/Simpson d. (12) Orlay/Stadelmann   8-6
  32    (6) Coin/Lacelarie d. Offutt/Schwartz   8-3
  32    Buchanan/Gol d. Jaeger/Tazi   8-3
  32    (9) Anundsen/Long d. Arasu/Zawacki   8-6
  32    (5) Coetzee/Davis d. Hanson/Ptak   8-1
  32    Murray/Swain d. Foster/Maurer   8-0
  32    (3) Alverez/Brito d. Boonzaaier/Tasheva   8-0
  32    Ilina/Ziolkowska d. Bekmatova/Moita   8-2
  32    (7) Cargill/Zika d. Collins/Tansill   8-2
  32    (10) Bentley/Hagood d. Griffith/Jones   8-6
  32    (1) Foster/Kalsarieva d. Suggs/Zabkar   8-1
  64    Hess/Kiser d. Hanusz/Randolph   8-2
  64    Linville/Patterson d. Hatch/Piacente   8-4
  64    Fleck/Prelec d. Johnson/Pittman   8-1
  64    Lesaldo/Paun d. Cibils/Klaschka   8-5
  64    Novaes/Simanca d. Archer/Deltour   8-4
  64    Carter/Ngiam d. Carlson/Martin   8-3
  64    Petrisko/Simpson d. Friedman/Robey   8-5
  64    Offutt/Schwartz d. Adams/Wilson   8-2
  64    Jaeger/Tazi d. Jackson/Madyun   8-4
  64    Buchanan/Gol d. Dirk/Matrka   8-3
  64    Arasu/Zawacki d. Bartsch/Vojtkova   8-1
  64    Hanson/Ptak d. Carere/Rzezniczek   8-6
  64    Foster/Maurer d. Palmer/Rose   Def (unex)
  64    Murray/Swain d. Ballard/Everett   8-2
  64    Boonzaaier/Tasheva d. Caceres/Takahashi   8-3
  64    Ilina/Ziolkowska d. Fillnow/Fillnow   8;7-5
  64    Bekmatova/Moita d. Smith/Bailey   8-2
  64    Collins/Tansill d. Cansado/Russinova   8-32
  64    Griffith/Jones d. Mears/Molony   8-4
  64    Suggs/Zabkar d. Bailey/Puffin   8-1


Round Legend

  F = Finals QQ = Quarterfinal Qualifier
  PL = Playoff R5 = Round 5
  SF = Semifinals 5Q = Round 5 Qualifier
  QF = Quarterfinals R4 = Round 4
  16 = Round of 16 4Q = Round 4 Qualifier
  32 = Round of 32 R3 = Round 3
  64 = Round of 64 3Q = Round 3 Qualifier
  128 = Round of 128 R2 = Round 2
  256 = Round of 256 R1 = Round 1Information last updated on October 25, 2004 at 1:08 PM
Contact Diane Spangler with any corrections

Home | Contact | Privacy Policy | Terms of Use

© 2003 Tennis Technologies, Inc.
All rights reserved.

Design by x3creative