USTA National Winter Championships
   Completed Matches   

Return to Latest Results


  Boys' 18 Singles   
  F    (11) Justin Kronauge d. (6) Marek Czerwinski   6-2; 4-6; 6-4
  PL    (9) Conor Pollock d. (15) Sasha Ermakov   3-6; 6-2; 7-6(5)
  SF    (11) Justin Kronauge d. (9) Conor Pollock   6-2; 6-3
  SF    (6) Marek Czerwinski d. (15) Sasha Ermakov   6-0; 7-5
  QF    (11) Justin Kronauge d. (5) Blake Muller   6-0; 6-1
  QF    (9) Conor Pollock d. (23) Wesley Miller   6-2; 6-2
  QF    (6) Marek Czerwinski d. (13) Lee Singer   6-2; 6-0
  QF    (15) Sasha Ermakov d. (17) Kallim Stewart   6-3; 6-3
  16    (11) Justin Kronauge d. (2) Maciek Sykut   5-7; 6-4; 6-2
  16    (5) Blake Muller d. (16) Chi Pham   6-1; 6-4
  16    (9) Conor Pollock d. (18) Nathan Sachs   7-6(5); 6-4
  16    (23) Wesley Miller d. (14) George Navas   6-3; 6-1
  16    (6) Marek Czerwinski d. (19) George Entis   7-5; 6-2
  16    (13) Lee Singer d. Daniel Buikema   6-4; 6-2
  16    (17) Kallim Stewart d. (7) Michael Venus   7-5; 7-6(10)
  16    (15) Sasha Ermakov d. (1) Chong Wang   6-4; 7-6(5)
  32    (2) Maciek Sykut d. (20) Kevin Fleck   7-6(2); 6-2
  32    (11) Justin Kronauge d. Boris Fetbroyt   7-6(2); 7-5
  32    (5) Blake Muller d. Adam Slagter   6-3; 3-6; 6-3
  32    (16) Chi Pham d. Brandon Corace   7-6(6); 6-3
  32    (18) Nathan Sachs d. (3) Blake Boswell   6-0; 3-6; 6-4
  32    (9) Conor Pollock d. Matthew Schimmel   3-6; 6-1; 6-2
  32    (23) Wesley Miller d. Aaron Carpenter   3-6; 7-6(2); 6-3
  32    (14) George Navas d. (24) Alexander Forger   7-6(4); 6-2
  32    (19) George Entis d. (12) Paul Koenke   4-6; 6-4; 6-3
  32    (6) Marek Czerwinski d. Viju George   6-1; 4-6; 6-3
  32    (13) Lee Singer d. Roy Kalmanovich   6-2; 6-4
  32    Daniel Buikema d. (30) Nick Meros   7-5; 6-1
  32    (17) Kallim Stewart d. (10) Eric Roberson   6-2; 6-2
  32    (7) Michael Venus d. Milo Johnson   6-0; 6-4
  32    (15) Sasha Ermakov d. (21) Jeffrey Schechtman   7-6(6); 6-0
  32    (1) Chong Wang d. Christopher Racz   6-1; 6-0
  64    (2) Maciek Sykut d. David Kwon   6-3; 6-3
  64    (20) Kevin Fleck d. Jose Perdomo   6-2; 6-1
  64    (11) Justin Kronauge d. Davey Sandgren   6-4; 7-5
  64    Boris Fetbroyt d. Bobby Deye   6-3; 6-4
  64    (5) Blake Muller d. Jon Wiegand   6-1; 6-1
  64    Adam Slagter d. Zachary Wolfe   6-4; 6-4
  64    (16) Chi Pham d. Austin King   6-2; 6-2
  64    Brandon Corace d. (29) Cyprian Pisarek   6-3; 6-3
  64    (3) Blake Boswell d. Ryan Gormley   7-5; 6-2
  64    (18) Nathan Sachs d. Will Grist   6-1; 6-3
  64    (9) Conor Pollock d. Christopher Rhyne   6-0; 6-0
  64    Matthew Schimmel d. (32) Jay Weinacker   7-6(3); 6-3
  64    Aaron Carpenter d. (8) Nick Savage   6-1; 7-5
  64    (23) Wesley Miller d. John Allare   6-2; 6-2
  64    (14) George Navas d. Bryant Yung   6-4; 7-6(1)
  64    (24) Alexander Forger d. German Boryachinskiy   7-6(2); 6-0
  64    (19) George Entis d. Alex Lambropoulos   6-1; 7-5
  64    (12) Paul Koenke d. Branden Joost   6-0; 6-2
  64    Viju George d. (27) Vaclav Burger   2-6; 6-1; 6-4
  64    (6) Marek Czerwinski d. Wesley Hancock   6-3; 4-6; 6-3
  64    Roy Kalmanovich d. Jason Hill   6-3; 6-3
  64    (13) Lee Singer d. Peter Luck   6-2; 7-5
  64    (30) Nick Meros d. Matt Peeler   3-6; 6-1; 6-0
  64    Daniel Buikema d. (4) Jordan DeLass   6-2; 6-4
  64    (17) Kallim Stewart d. Jonathan Chan   6-4; 6-1
  64    (10) Eric Roberson d. Serguei Boulanov   6-4; 6-1
  64    Milo Johnson d. Bret Thacher   6-7(5; 6-2; 6-1
  64    (7) Michael Venus d. Scott Bruckmann   6-3; 6-3
  64    (21) Jeffrey Schechtman d. Richard Offutt   7-6(3); 6-1
  64    (15) Sasha Ermakov d. Cassidy Mears   6-3; 6-4
  64    Christopher Racz d. Scott Lieberman   6-1; 6-3
  64    (1) Chong Wang d. Tj Bellama   6-3; 5-7; 6-1
  128    (2) Maciek Sykut d. Matthew Brewer   6-3; 7-6(10)
  128    David Kwon d. Alex Mast   6-3; 6-0
  128    (20) Kevin Fleck d. Kenzo Hirakawa-Wong   6-3
  128    Jose Perdomo d. Jonathan Brenner   6-3; 6-2
  128    (11) Justin Kronauge d. Christian Welte   6-3; 6-1
  128    Davey Sandgren d. Ted Kelly   3-5
  128    Boris Fetbroyt d. (31) Dan Nguyen   6-2; 7-5
  128    Bobby Deye d. Max Taylor   6-2; 6-3
  128    (5) Blake Muller d. Eddie Majcher   6-3; 6-2
  128    Jon Wiegand d. Ethan Jaffee   6-2; 4-6; 6-1
  128    Zachary Wolfe d. (26) Joel Kincaid   6-4; 6-3
  128    Adam Slagter d. Kyle Baker   6-2; 3-6; 7-5
  128    (16) Chi Pham d. Chris Kearney   6-4; 6-2
  128    Austin King d. Derek Danziger   6-2; 6-1
  128    (29) Cyprian Pisarek d. Malcolm Harrison   1-6; 6-3; 6-4
  128    Brandon Corace d. Daniel Gonzalez   6-4; 6-3
  128    (3) Blake Boswell d. Nathaniel Gorham   6-2; 6-3
  128    Ryan Gormley d. Arthur Karas   6-2; 6-2
  128    (18) Nathan Sachs d. Josh Levitz   6-2; 6-2
  128    Will Grist d. Raees Ismail   7-6(5); 6-7(2); 7-5
  128    (9) Conor Pollock d. Michael Goodwin   6-0; 7-6(3)
  128    Christopher Rhyne d. Sidharth Makkar   6-0; 6-3
  128    (32) Jay Weinacker d. Michael Reiser   6-3; 6-3
  128    Matthew Schimmel d. Justen Roth   6-4; 6-2
  128    (8) Nick Savage d. Michael Sommer   6-0; 6-2
  128    Aaron Carpenter d. James Roesch   6-2; 6-2
  128    (23) Wesley Miller d. Santiago Montoya   6-2; 6-3
  128    John Allare d. Jordan Kukino   6-0; 6-1
  128    (14) George Navas d. Carlos Salmon   3-6; 7-6(4); 6-4
  128    Bryant Yung d. Jack Marsh   6-2; 3-6; 7-5
  128    (24) Alexander Forger d. Danny Wilson   6-0; 6-3
  128    German Boryachinskiy d. Christian Tenev   6-4; 6-0
  128    Alex Lambropoulos d. Marlon Korbut   6-0; 7-6(4); 7-6(9)
  128    (19) George Entis d. Chandler Brass   6-1; 6-1
  128    Branden Joost d. Sam Wagner   6-4; 6-4
  128    (12) Paul Koenke d. Reid Carleton   6-3; 7-5
  128    Viju George d. Ilia Shatashvili   6-3; 6-3
  128    (27) Vaclav Burger d. Preston Lemon   6-3; 6-0
  128    Wesley Hancock d. Jeffrey Luse   6-2; 6-1
  128    (6) Marek Czerwinski d. Rook Schellenberg   4-6; 6-3; 6-1
  128    Roy Kalmanovich d. Trevor Dobson   6-3; 6-1
  128    Jason Hill d. (25) Michael Caldwell   6-3; 6-0
  128    Peter Luck d. Benjamin Wiener   6-2; 7-6(4)
  128    (13) Lee Singer d. Trent Hagan   7-6(3); 6-4
  128    Matt Peeler d. Brandon Lindsley   6-1; 6-0
  128    (30) Nick Meros d. Nick Lebedoff   6-2; 6-1
  128    Daniel Buikema d. Ari Gayer   6-2; 6-3
  128    (4) Jordan DeLass d. Hyatt Bailey   6-1; 6-3
  128    Jonathan Chan d. Yiran Liu   6-4; 6-4
  128    (17) Kallim Stewart d. Daniel Knause   6-3; 6-2
  128    Serguei Boulanov d. Brandon Wei   6-0; 6-1
  128    (10) Eric Roberson d. Hunter Mills   6-3; 6-2
  128    Bret Thacher d. Brandon Kuchta   3-3
  128    Milo Johnson d. (28) Brian Brogan   4-6; 7-5; 7-6(5)
  128    Scott Bruckmann d. Zachary Lerner   6-3; 6-1
  128    (7) Michael Venus d. Andrew Lerner   6-0; 6-0
  128    Richard Offutt d. Zach Skorupka   7-5; 6-3
  128    (21) Jeffrey Schechtman d. Marc Asch   6-3; 6-2
  128    Cassidy Mears d. Scott Hohenstein   6-2; 7-6(2)
  128    (15) Sasha Ermakov d. Charlie Brosens   6-0; 6-3
  128    Scott Lieberman d. Mark Boren   6-4; 6-4
  128    Christopher Racz d. (22) Joshua Lederman   6-1; 6-4
  128    Tj Bellama d. Brian Antoszyk   6-4; 6-2
  128    (1) Chong Wang d. Lawrence Wang   6-4; 7-6(1)

Consolation:
  F    (7) Michael Venus d. (17) Kallim Stewart   WJ
  SF    (7) Michael Venus d. (5) Blake Muller   6-3; 6-4
  SF    (17) Kallim Stewart d. (2) Maciek Sykut   5-7; 7-6(4); 10-7
  QF    (5) Blake Muller d. Aaron Carpenter   6-4; 6-1
  QF    (7) Michael Venus d. (23) Wesley Miller   WoI
  QF    (2) Maciek Sykut d. (13) Lee Singer   6-3; 6-1
  QF    (17) Kallim Stewart d. (18) Nathan Sachs   WoJ
  QQ    Aaron Carpenter d. (19) George Entis   6-3; 4-6; 10-8
  QQ    (7) Michael Venus d. (1) Chong Wang   6-3; 6-3
  QQ    (2) Maciek Sykut d. Rook Schellenberg   7-5; 6-1
  QQ    (18) Nathan Sachs d. (28) Brian Brogan   6-2; 6-2
  R4    Aaron Carpenter d. Daniel Buikema   6-4; 6-2
  R4    (19) George Entis d. (3) Blake Boswell   6-1; 6-2
  R4    (1) Chong Wang d. Michael Goodwin   1-6; 6-1; 10-8
  R4    (7) Michael Venus d. (20) Kevin Fleck   6-2; 6-3
  R4    Rook Schellenberg d. (16) Chi Pham   3-6; 6-2; 10-8
  R4    (2) Maciek Sykut d. (10) Eric Roberson   6-2; 6-3
  R4    (28) Brian Brogan d. (14) George Navas   7-6(4); 4-6; 10-7
  R4    (18) Nathan Sachs d. Davey Sandgren   7-6(5); 7-5
  4Q    Aaron Carpenter d. (24) Alexander Forger   7-6(5); 1-6; 10-2
  4Q    (3) Blake Boswell d. Matthew Schimmel   0-6; 7-5; 10-6
  4Q    Michael Goodwin d. Josh Levitz   6-4; 6-4
  4Q    (20) Kevin Fleck d. Wesley Hancock   4-6; 7-6(4); 10-5
  4Q    Rook Schellenberg d. Christopher Racz   6-3; 6-3
  4Q    (10) Eric Roberson d. (32) Jay Weinacker   4-6; 6-3; 10-8
  4Q    (28) Brian Brogan d. Austin King   6-7(4; 6-1; 10-3
  4Q    Davey Sandgren d. (12) Paul Koenke   6-1; 6-4
  R3    (24) Alexander Forger d. Matthew Brewer   6-2; 3-6; 7-6(7)
  R3    Aaron Carpenter d. Max Taylor   7-5; 6-4
  R3    Matthew Schimmel d. Kyle Baker   6-3; 6-2
  R3    (3) Blake Boswell d. Malcolm Harrison   6-1; 6-1
  R3    Josh Levitz d. Brandon Corace   7-6(11); 6-3
  R3    Michael Goodwin d. Adam Slagter   4-6; 7-6(10); 12-10
  R3    Wesley Hancock d. Boris Fetbroyt   6-4; 6-4
  R3    (20) Kevin Fleck d. Alex Lambropoulos   6-3; 6-4
  R3    Christopher Racz d. Reid Carleton   7-6(3); 6-4
  R3    Rook Schellenberg d. (21) Jeffrey Schechtman   6-3; 6-3
  R3    (32) Jay Weinacker d. Milo Johnson   6-0; 7-6(2)
  R3    (10) Eric Roberson d. Ari Gayer   6-3; 6-3
  R3    Austin King d. (30) Nick Meros   6-4; 6-2
  R3    (28) Brian Brogan d. Roy Kalmanovich   7-5; 4-6; 12-10
  R3    Davey Sandgren d. Viju George   WoI
  R3    (12) Paul Koenke d. Lawrence Wang   6-2; 7-6(4)
  3Q    Matthew Brewer d. Scott Lieberman   6-4; 6-3
  3Q    Max Taylor d. Cassidy Mears   6-1; 6-7(6; 6-4
  3Q    Kyle Baker d. Scott Bruckmann   6-3; 7-6(3)
  3Q    Malcolm Harrison d. Chris Kearney   6-1; 6-4
  3Q    Josh Levitz d. (4) Jordan DeLass   5-7; 6-2; 6-0
  3Q    Michael Goodwin d. Justen Roth   6-3; 6-0
  3Q    Wesley Hancock d. Santiago Montoya   6-2; 6-2
  3Q    Alex Lambropoulos d. Branden Joost   6-3; 6-4
  3Q    Reid Carleton d. German Boryachinskiy   6-2; 6-4
  3Q    Rook Schellenberg d. Ilia Shatashvili   6-2; 6-4
  3Q    (32) Jay Weinacker d. Trent Hagan   6-7(4; 6-1; 7-5
  3Q    Ari Gayer d. Will Grist   7-6(7); 6-2
  3Q    Austin King d. (29) Cyprian Pisarek   6-2; 7-5
  3Q    (28) Brian Brogan d. Zachary Lerner   6-4; 6-2
  3Q    Davey Sandgren d. Bobby Deye   6-1; 6-4
  3Q    Lawrence Wang d. Mark Boren   6-1; 6-2
  R2    Matthew Brewer d. Tj Bellama   2-6; 7-5; 7-5
  R2    Scott Lieberman d. Kenzo Hirakawa-Wong   7-6(3); 4-6; 6-2
  R2    Cassidy Mears d. Christian Welte   0-1 RJ
  R2    Max Taylor d. Richard Offutt   6-3; 6-2
  R2    Scott Bruckmann d. Eddie Majcher   6-1; 0-6; 6-2
  R2    Kyle Baker d. Bret Thacher   6-3; 6-2
  R2    Chris Kearney d. Serguei Boulanov   6-4; 6-3
  R2    Malcolm Harrison d. Jonathan Chan   2-6; 6-4; 7-5
  R2    (4) Jordan DeLass d. Nathaniel Gorham   7-5; 6-2
  R2    Josh Levitz d. Matt Peeler   6-0; 6-2
  R2    Michael Goodwin d. Peter Luck   6-0; 6-1
  R2    Justen Roth d. Jason Hill   6-3; 6-0
  R2    Wesley Hancock d. James Roesch   6-3; 6-2
  R2    Santiago Montoya d. (27) Vaclav Burger   6-4; 6-1
  R2    Branden Joost d. Carlos Salmon   7-6(4); 7-5
  R2    Alex Lambropoulos d. Danny Wilson   6-0; 7-5
  R2    German Boryachinskiy d. Chandler Brass   6-4; 6-2
  R2    Reid Carleton d. Bryant Yung   7-5; 6-0
  R2    Ilia Shatashvili d. John Allare   6-3; 7-5
  R2    Rook Schellenberg d. (8) Nick Savage   6-2; 6-3
  R2    (32) Jay Weinacker d. Trevor Dobson   6-0; 6-1
  R2    Trent Hagan d. Christopher Rhyne   5-7; 6-4; 6-2
  R2    Will Grist d. Nick Lebedoff   6-3; 6-3
  R2    Ari Gayer d. Ryan Gormley   6-1; 6-2
  R2    (29) Cyprian Pisarek d. Daniel Knause   7-6(2); 6-1
  R2    Austin King d. Hunter Mills   6-0; 6-1
  R2    (28) Brian Brogan d. Zachary Wolfe   6-4; 6-1
  R2    Zachary Lerner d. Jon Wiegand   6-1; 6-1
  R2    Bobby Deye d. Marc Asch   4-6; 7-5; 6-3
  R2    Davey Sandgren d. Scott Hohenstein   6-2; 6-2
  R2    Mark Boren d. Jose Perdomo   6-3; 6-7(4); 6-2
  R2    Lawrence Wang d. David Kwon   6-3; 6-4
  R1    Matthew Brewer d. Alex Mast   2-6; 6-3; 6-0
  R1    Kenzo Hirakawa-Wong d. Jonathan Brenner   5-1 RJ
  R1    Christian Welte d. Ted Kelly   6-2; 6-3
  R1    Max Taylor d. (31) Dan Nguyen   6-3; 6-4
  R1    Eddie Majcher d. Ethan Jaffee   6-3; 6-2
  R1    Kyle Baker d. (26) Joel Kincaid   7-5; 4-6; 6-1
  R1    Chris Kearney d. Derek Danziger   6-1; 7-6(4)
  R1    Malcolm Harrison d. Daniel Gonzalez   6-4; 6-4
  R1    Nathaniel Gorham d. Arthur Karas   6-2; 6-2
  R1    Josh Levitz d. Raees Ismail   6-3; 6-1
  R1    Michael Goodwin d. Sidharth Makkar   6-0; 3-0 RJ
  R1    Justen Roth d. Michael Reiser   6-2; 6-4
  R1    James Roesch d. Michael Sommer   7-5; 6-1
  R1    Santiago Montoya d. Jordan Kukino   6-1; 6-3
  R1    Carlos Salmon d. Jack Marsh   6-2; 6-1
  R1    Danny Wilson d. Christian Tenev   4-6; 6-2; 6-1
  R1    Chandler Brass d. Marlon Korbut   6-4; 7-5
  R1    Reid Carleton d. Sam Wagner   6-1; 6-1
  R1    Ilia Shatashvili d. Preston Lemon   7-5; 6-3
  R1    Rook Schellenberg d. Jeffrey Luse   6-1; 6-1
  R1    Trevor Dobson d. (25) Michael Caldwell   6-3; 3-6; 7-5
  R1    Trent Hagan d. Benjamin Wiener   7-5; 6-2
  R1    Nick Lebedoff d. Brandon Lindsley   6-3; 6-1
  R1    Ari Gayer d. Hyatt Bailey   6-4; 7-6
  R1    Daniel Knause d. Yiran Liu   6-0; 6-3
  R1    Hunter Mills d. Brandon Wei   6-2; 6-1
  R1    (28) Brian Brogan d. Brandon Kuchta   3-6; 6-2; 6-2
  R1    Zachary Lerner d. Andrew Lerner   3-6; 6-3; 6-4
  R1    Marc Asch d. Zach Skorupka   6-2; 6-4
  R1    Scott Hohenstein d. Charlie Brosens   6-3; 6-1
  R1    Mark Boren d. (22) Joshua Lederman   6-1; 6-3
  R1    Lawrence Wang d. Brian Antoszyk   6-0; 6-0


Round Legend

  F = Finals QQ = Quarterfinal Qualifier
  PL = Playoff R5 = Round 5
  SF = Semifinals 5Q = Round 5 Qualifier
  QF = Quarterfinals R4 = Round 4
  16 = Round of 16 4Q = Round 4 Qualifier
  32 = Round of 32 R3 = Round 3
  64 = Round of 64 3Q = Round 3 Qualifier
  128 = Round of 128 R2 = Round 2
  256 = Round of 256 R1 = Round 1Information last updated on January 24, 2005 at 2:08 PM
Contact Julie Wrege with any corrections

Home | Contact | Privacy Policy | Terms of Use

© 2003 Tennis Technologies, Inc.
All rights reserved.

Design by x3creative