USTA National BG18-16 Chmps.
   Completed Matches   

Return to Latest Results


  Boys' 18 Doubles   
  F    (1) Nguyen/Sundling d. (8) Bangoura/Pasha   7-6(2); 6-3
  PL    (7) Frank/Ore d. Cheung/Hovhannisyan   6-4; 6-2
  SF    (8) Bangoura/Pasha d. Cheung/Hovhannisyan   6-1; 4-6; 6-2
  SF    (1) Nguyen/Sundling d. (7) Frank/Ore   4-6; 6-0; 6-4
  QF    (8) Bangoura/Pasha d. (2) Kandath/Lipman   7-5; 7-6(6)
  QF    Cheung/Hovhannisyan d. (12) Butz/Katz   6-7(6); 6-3; 7-5
  QF    (7) Frank/Ore d. (16) Mengel/Schultz   7-5; 6-4
  QF    (1) Nguyen/Sundling d. (5) King/Kudla   7-5; 6-4
  16    (2) Kandath/Lipman d. (14) Noble/Seal   4-6; 6-4; 6-2
  16    (8) Bangoura/Pasha d. Collins/Shane   6-4; 6-4
  16    (12) Butz/Katz d. (4) Buchanan/Jenkins   6-3; 4-6; 6-2
  16    Cheung/Hovhannisyan d. (15) Bernstein/Johnson   6-7(5); 6-1; 7-5
  16    (7) Frank/Ore d. Hardie/MacMaster   7-6(4); 6-4
  16    (16) Mengel/Schultz d. Chang/Van Velzer   6-4; 6-3
  16    (5) King/Kudla d. (13) King/Smith   6-2; 6-2
  16    (1) Nguyen/Sundling d. Kosakowski/Siow   6-1; 6-1
  32    (2) Kandath/Lipman d. Bazarnik/Bertha   6-3; 6-3
  32    (14) Noble/Seal d. Lippert/Moore   6-4; 6-3
  32    (8) Bangoura/Pasha d. Cook/Davis   6-4; 6-2
  32    Collins/Shane d. (10) Cha/Formentera   6-3; 6-4
  32    (4) Buchanan/Jenkins d. Hoffman/Huang   7-5; 2-3Ret (inj)
  32    (12) Butz/Katz d. Fritz/Roebker   6-0; 6-2
  32    Cheung/Hovhannisyan d. (6) Sandgren/Wolf   4-6; 6-4; 6-4
  32    (15) Bernstein/Johnson d. Offerdahl/Shamshiri   4-6; 6-1; 6-3
  32    Hardie/MacMaster d. Fang/Lin   Wo (ill)
  32    (7) Frank/Ore d. Fitzgibbons/Neilson   6-1; 6-0
  32    (16) Mengel/Schultz d. Federhofer/Smith   6-2; 3-6; 6-3
  32    Chang/Van Velzer d. Manthou/Rovello   6-2; 6-0
  32    (13) King/Smith d. Beneck/Zhu   6-3; 6-2
  32    (5) King/Kudla d. Perim/Welnetz   6-2; 7-5
  32    Kosakowski/Siow d. (9) Fowler/Saba   Wo (inj)
  32    (1) Nguyen/Sundling d. Thompson/Vick   6-3; 6-1
  64    (2) Kandath/Lipman d. Bermudez/Breland   6-1; 6-3
  64    Bazarnik/Bertha d. Kalhorn/Loong   6-0; 7-5
  64    (14) Noble/Seal d. Micheli/Papac   6-2; 6-4
  64    Lippert/Moore d. Brown/Dooley   7-6(2); 3-6; 6-4
  64    (8) Bangoura/Pasha d. Kehrer/Lin   7-5; 7-6(2)
  64    Cook/Davis d. Christ/Reindel   7-5; 6-4
  64    (10) Cha/Formentera d. Jang-Milsten/Roberts   6-4; 6-0
  64    Collins/Shane d. Chen/Whitehead   2-6; 6-3; 6-4
  64    (4) Buchanan/Jenkins d. Holiner/Stevens   6-4; 1-6; 6-2
  64    Hoffman/Huang d. Camillone/Guthrie   6-4; 6-1
  64    (12) Butz/Katz d. Brasseaux/Flores   6-4; 6-1
  64    Fritz/Roebker d. Kawka/Lane   6-2; 6-3
  64    (6) Sandgren/Wolf d. Jackman/Novikov   6-0; 6-1
  64    Cheung/Hovhannisyan d. Chun/Cox   6-2; 6-2
  64    (15) Bernstein/Johnson d. Bandy/Bloom   6-1; 6-7(7); 6-2
  64    Offerdahl/Shamshiri d. Badger/Vallejo   4-6; 7-5; 6-2
  64    Fang/Lin d. Alden/Pfister   2-6; 6-2; 6-2
  64    Hardie/MacMaster d. (11) Andrews/Leslie   4-6; 7-5; 6-1
  64    Fitzgibbons/Neilson d. Bogodist/Pereverzin   6-3; 6-2
  64    (7) Frank/Ore d. Dunn/Nguyen   6-4; 6-7(6); 6-3
  64    Federhofer/Smith d. Seaborn/Silverman   6-1; 6-2
  64    (16) Mengel/Schultz d. Bader/Davis   6-3; 4-6; 6-4
  64    Manthou/Rovello d. Freeman/Tchan   6-4; 6-4
  64    Chang/Van Velzer d. (3) Cox/Sarmiento   7-6(4); 7-6(4)
  64    Beneck/Zhu d. Smith-Dennis/Weerasinghe   6-4; 7-5
  64    (13) King/Smith d. Carleton/McCall   6-1; 6-2
  64    Perim/Welnetz d. Coxe/Westmoreland   6-2; 6-4
  64    (5) King/Kudla d. Barnard/Teppert   6-3; 6-4
  64    Kosakowski/Siow d. Cooprider/Spindler   6-4; 6-2
  64    (9) Fowler/Saba d. Chen/McCoy   6-3; 6-4
  64    Thompson/Vick d. Aly/Sock   6-1; 6-1
  64    (1) Nguyen/Sundling d. Kreyman/Wong   6-1; 6-2
  128    Bermudez/Breland d. Karagezian/Mkrtchian   1-6; 7-6(3); 6-3
  128    Bazarnik/Bertha d. Peets/Zachary   6-3; 6-7(3); 6-3
  128    Micheli/Papac d. Horstmann/Sherbakov   6-4; 6-1
  128    Brown/Dooley d. Karandikar/Robles   6-3; 6-1
  128    Kehrer/Lin d. Carter/Lied   6-0; 6-0
  128    Cook/Davis d. Kady/Sinha   7-6(8); 7-6(4)
  128    Jang-Milsten/Roberts d. Ghorbani/Hill   6-1; 6-4
  128    Chen/Whitehead d. Melton/Straus   6-7(4); 6-1; 6-4
  128    Holiner/Stevens d. Haskin/Magnes   6-4; 6-4
  128    Hoffman/Huang d. Kamisar/Taylor   6-2; 7-6(9)
  128    Brasseaux/Flores d. Gilmore/Kallick   6-1; 7-5
  128    Kawka/Lane d. Balaji/Parker   1-6; 6-3; 6-2
  128    Jackman/Novikov d. Hammond/Warden   6-3; 4-6; 7-6(2)
  128    Cheung/Hovhannisyan d. Kramer-Golinkoff/Mamalat   7-6(3); 7-6(4)
  128    Bandy/Bloom d. Barrett/Martinez   6-2; 7-5
  128    Badger/Vallejo d. Kelley/Yermanos   6-4; 6-4
  128    Alden/Pfister d. Browning/Hilsman   6-1; 6-2
  128    Hardie/MacMaster d. Blackwell/Hersh   6-1; 6-1
  128    Bogodist/Pereverzin d. Bogatov/Ecker   6-2; 6-4
  128    Dunn/Nguyen d. Lampa/Schafer   4-6; 6-3; 6-4
  128    Federhofer/Smith d. Song/Verzaal   7-5; 6-2
  128    Bader/Davis d. Mullen/Quintos   4-6; 6-0; 6-3
  128    Freeman/Tchan d. Reynolds/Schumacher   6-2; 7-5
  128    Chang/Van Velzer d. McCarthy/Reed   4-6; 7-6(5); 7-6(5)
  128    Beneck/Zhu d. Fife/Roth   6-4; 6-3
  128    Carleton/McCall d. Ball/Lamble   6-2; 6-3
  128    Coxe/Westmoreland d. Barnard/Yetimoglu   6-1; 6-2
  128    Barnard/Teppert d. Davis/Sun   7-5; 6-1
  128    Cooprider/Spindler d. Durham/Richardson   6-2; 6-0
  128    Chen/McCoy d. Debot/Jones   3-6; 6-1; 7-5
  128    Thompson/Vick d. Lunghino/Rocha   6-2; 6-2
  128    Kreyman/Wong d. Stockton/Urquidi  


Round Legend

  F = Finals QQ = Quarterfinal Qualifier
  PL = Playoff R5 = Round 5
  SF = Semifinals 5Q = Round 5 Qualifier
  QF = Quarterfinals R4 = Round 4
  16 = Round of 16 4Q = Round 4 Qualifier
  32 = Round of 32 R3 = Round 3
  64 = Round of 64 3Q = Round 3 Qualifier
  128 = Round of 128 R2 = Round 2
  256 = Round of 256 R1 = Round 1Information last updated on August 19, 2009 at 12:30 PM
Contact Julie Wrege with any corrections

Home | Contact | Privacy Policy | Terms of Use

© 2003 Tennis Technologies, Inc.
All rights reserved.

Design by x3creative