USTA B14 National Clay Court Chmps.
   Completed Matches   

Return to Latest Results


  Boys' 14 Doubles   
  F    (5) Hamanaka/Hiltzik d. (3) Garay/Kerznerman   7-6(6); 6-4
  PL    Benton/Elliget d. (9) Chiu/Lu   7-6(5); 7-5
  SF    (5) Hamanaka/Hiltzik d. Benton/Elliget   6-3; 3-6; 6-1
  SF    (3) Garay/Kerznerman d. (9) Chiu/Lu   6-1; 4-1Ret (inj)
  QF    (5) Hamanaka/Hiltzik d. (2) Donaldson/Tso   7-6(2); 6-4
  QF    Benton/Elliget d. (8) Wilczynski/Wong   6-3; 6-7(5); 1-0(7)
  QF    (3) Garay/Kerznerman d. (12) Jones/Kay   6-3; 6-4
  QF    (9) Chiu/Lu d. (14) Whitehurst/Whitehurst   6-2; 6-2
  16    (2) Donaldson/Tso d. Ali/Remy   6-4; 6-3
  16    (5) Hamanaka/Hiltzik d. (15) Friedman/Showers   7-5; 7-5
  16    Benton/Elliget d. Hirsch/Yadav   4-6; 6-2; 1-0(6)
  16    (8) Wilczynski/Wong d. (11) Amari/Antohi   6-0; 6-1
  16    (12) Jones/Kay d. (6) Bhat/Crisovan   5-7; 6-2; 1-0(4)
  16    (3) Garay/Kerznerman d. Allwardt/Corwin   6-0; 6-2
  16    (9) Chiu/Lu d. (7) Cable/Wiersholm   6-3; 5-7; 1-0(5)
  16    (14) Whitehurst/Whitehurst d. Dickerson/Perez   6-1; 4-6; 1-0(13)
  32    (2) Donaldson/Tso d. Crocker/Hoogland   7-5; 6-4
  32    Ali/Remy d. McLean/Ndunda   Wo (inj)
  32    (5) Hamanaka/Hiltzik d. Burrus/Galli   6-0; 6-2
  32    (15) Friedman/Showers d. Coutelle/Ong   6-0; 6-3
  32    Benton/Elliget d. (4) Perez-Blanco/Restrepo   6-2; 6-1
  32    Hirsch/Yadav d. Foshey/Walker   Wo (inj)
  32    (8) Wilczynski/Wong d. Anderson/Mak   6-3; 6-0
  32    (11) Amari/Antohi d. DeWitt/Lam   6-0; 6-1
  32    (12) Jones/Kay d. Jayaram/Kessler   6-2; 6-3
  32    (6) Bhat/Crisovan d. Langmo/Woodson   6-2; 6-3
  32    Allwardt/Corwin d. Dughi/Goldman   1-6; 6-2; 1-0(5)
  32    (3) Garay/Kerznerman d. Parker/Santiago   6-2; 6-3
  32    (9) Chiu/Lu d. Ball/Klinger   7-5; 6-4
  32    (7) Cable/Wiersholm d. Gonzalez/Walker   6-4; 6-0
  32    (14) Whitehurst/Whitehurst d. Berman/Rybakov   6-1; 1-6; 1-0(12)
  32    Dickerson/Perez d. (1) Acob/Matsuya   7-5; 6-2
  64    (2) Donaldson/Tso d. Madonia/Samardzic   6-4; 6-2
  64    Crocker/Hoogland d. Hublitz/Wang   3-6; 7-6(4); 1-0(4)
  64    Ali/Remy d. (10) Dunbar/Wildman   2-6; 7-5; 1-0(6)
  64    McLean/Ndunda d. Arvon/Plutt   6-2; ; 1-0(8)
  64    (5) Hamanaka/Hiltzik d. Harrington/Heinz   6-3; 6-4
  64    Burrus/Galli d. Panarese/Seidman   6-1; 6-2
  64    (15) Friedman/Showers d. Drake/Lovett   6-3; 6-2
  64    Coutelle/Ong d. Hess/O'Koniewski   6-2; 6-2
  64    (4) Perez-Blanco/Restrepo d. Amiri/Rakela   6-0; 6-3
  64    Benton/Elliget d. Schalet/Smith   6-1; 6-1
  64    Foshey/Walker d. (13) Nava/Redlicki   Wo (admin)
  64    Hirsch/Yadav d. Lin/Newman   6-1; 6-4
  64    (8) Wilczynski/Wong d. Pierre-Louis/Plutt   6-2; 6-4
  64    Anderson/Mak d. Devine/Opelka   6-1; 7-6(1)
  64    (11) Amari/Antohi d. Chamdani/Chari   6-1; 6-3
  64    DeWitt/Lam d. Mateas/Sharton   6-0; 7-5
  64    Jayaram/Kessler d. Mohanty/Schick   6-2; 6-4
  64    (12) Jones/Kay d. Koenen/Kumar   6-2; 6-3
  64    Langmo/Woodson d. Bayh/Gober   6-1; 6-3
  64    (6) Bhat/Crisovan d. Ponwith/Tran   6-1; 6-1
  64    Dughi/Goldman d. Duncan/Reinberg   6-2; 5-7; 1-0(3)
  64    Allwardt/Corwin d. (16) Dennis/Tiafoe   5-7; -6(3); 1-0(6)
  64    Parker/Santiago d. Goldin/Schell   6-3; 4-6; 1-0(8)
  64    (3) Garay/Kerznerman d. Colton/Seelig   6-2; 6-3
  64    Ball/Klinger d. Gupta/Wu   6-4; 6-1
  64    (9) Chiu/Lu d. Kardivar/Paul   6-3; 6-2
  64    Gonzalez/Walker d. Heidenberg/Salzmann   7-5; 6-1
  64    (7) Cable/Wiersholm d. Notaris/Silverstein   5-7; 7-6(2); 1-0(4)
  64    Berman/Rybakov d. Lafavre/Maese   6-2; 6-4
  64    (14) Whitehurst/Whitehurst d. Brosnan/Metz   6-3; 6-3
  64    Dickerson/Perez d. Khrapko/Lin   Wo (emerg)
  64    (1) Acob/Matsuya d. Broadus/Gealer   6-2; 6-0
  128    Madonia/Samardzic d. Lee/Naguib   6-3; 6-4
  128    Ali/Remy d. Gurevich/Kumar   6-3; 6-0
  128    McLean/Ndunda d. Farrell/Paige   6-2; 6-2
  128    Harrington/Heinz d. Bofill/Lazcano-Osorio   6-1; 6-2
  128    Burrus/Galli d. Nagaraj/Tishman   6-1; 6-2
  128    Coutelle/Ong d. Benstock/Monroe   6-1; 6-2
  128    Amiri/Rakela d. Ross/Russell   6-0; 6-3
  128    Foshey/Walker d. Mathis/Richey   3-6; 7-5; 1-0(5)
  128    Lin/Newman d. Mautner/Niklaus   7-5; 6-3
  128    Pierre-Louis/Plutt d. Mitchell/Walker   6-1; 7-6(2))
  128    Anderson/Mak d. Alves/Appel   Wo (admin)
  128    Chamdani/Chari d. Casselbury/Sinai   6-3; 6-2
  128    Mateas/Sharton d. Sossen/Sossen   4-6; 6-1; 1-0(5)
  128    Jayaram/Kessler d. Adelakun/Scheffers   6-3; 7-6
  128    Koenen/Kumar d. Cerrini/Dykeman   6-2; 6-1
  128    Langmo/Woodson d. Carroll/Sienko   6-1; 6-1
  128    Ponwith/Tran d. Tornea/Wang   7-6(0); 6-1
  128    Duncan/Reinberg d. Cuba/Palmer   7-6(6); 6-2
  128    Allwardt/Corwin d. Collins/Stephens   6-2; 6-4
  128    Parker/Santiago d. Coran/Joyce   6-4; 6-4
  128    Ball/Klinger d. Byrd/Chintham   7-6(3); 6-1
  128    Kardivar/Paul d. Goddard/Harvey   6-1; 6-2
  128    Gonzalez/Walker d. Chikkalingaiah/Lenhard   6-1; 6-2
  128    Lafavre/Maese d. Bayer/Douglas   Wd (admin)
  128    Brosnan/Metz d. Lin/Tsai   6-3; 3-6; 1-0(9)
  128    Khrapko/Lin d. Madison/Wanland   6-3; 7-6(9)
  128    Broadus/Gealer d. Barr/Settana   6-2; 6-3


Round Legend

  F = Finals QQ = Quarterfinal Qualifier
  PL = Playoff R5 = Round 5
  SF = Semifinals 5Q = Round 5 Qualifier
  QF = Quarterfinals R4 = Round 4
  16 = Round of 16 4Q = Round 4 Qualifier
  32 = Round of 32 R3 = Round 3
  64 = Round of 64 3Q = Round 3 Qualifier
  128 = Round of 128 R2 = Round 2
  256 = Round of 256 R1 = Round 1Information last updated on July 25, 2010 at 6:31 PM
Contact Julie Wrege with any corrections

Home | Contact | Privacy Policy | Terms of Use

© 2003 Tennis Technologies, Inc.
All rights reserved.

Design by x3creative