James Creek TA Back to School
   Girls' 14 Singles - Red - Final Rounds   

Round of 16
 Carson Bard   Alpharetta, GA 
 Bye    
 Lauren Layton   Buford, GA 
 Pooja Juvekar   Alpharetta, GA 
 Suma Yarabarla   Johns Creek, GA 
 Talya Cohen   Roswell, GA 
 Milan Suktankar   Roswell, GA 
 Katherine Clarke   Suwanee, GA 
 Sherry Liang   Duluth, GA 
10   Payton Adams   Cumming, GA 
11   Mia Pittman   Atlanta, GA 
12   Hanna Giddings   Alpharetta, GA 
13   Kara Landsiedel   Woodstock, GA 
14   Anna Hart   Milton, GA 
15   Bye    
16   Jada Tijani   Suwanee, GA 
Quarterfinals
 C. Bard  
  
 L. Layton  
 6-3; 6-1 
 S. Yarabarla  
 6-1; 6-0 
 M. Suktankar  
 6-2; 6-2 
 P. Adams  
 6-4; 6-3 
 H. Giddings  
 6-2; 6-0 
 A. Hart  
 6-4; 7-6(3) 
 J. Tijani  
  
Semifinals
 C. Bard  
 6-0; 6-2 
 S. Yarabarla  
 6-0; 6-1 
 H. Giddings  
 6-0; 6-0 
 J. Tijani  
 6-2; 6-0 
Finals
 C. Bard  
 6-2; 6-1 
 C. Bard 
 6-4; 6-4 
 H. Giddings  
 6-2; 7-5 

Main DrawChoose a section
of the Draw

Home | Contact | Privacy Policy | Terms of Use

© 2003 Tennis Technologies, Inc.
All rights reserved.

Design by x3creative