USTA MAS B14 Challenger #1
   Boys' 14 Singles - Bottom Half   

Round of 64
33   Bye    
34   Mikhael Kadyrkaev   Ashburn, VA 
35   Bye    
36   Nathan Zhao   Chester, VA 
37   Pasquale Procaccino   Alexandria, VA 
38   Armon Sadeghi   Herndon, VA 
39   Bye    
40   James Scotty   Bethesda, MD 
41   Bye    
42   Shashwat Pande   Glen Allen, VA 
43   Bye    
44   Arnav Boppudi   Chantilly, VA 
45   Spencer Seward   Richmond, VA 
46   Luke Newsome   Washington, DC 
47   Bye    
48   Robert Maciag   Sterling, VA 
49   Bye    
50   Spencer Bozsik   Charlottesville, VA 
51   Bye    
52   Joshua Melnyk   Centreville, VA 
53   Bye    
54   William Sheppard   Glen Allen, VA 
55   Bye    
56   Alec Angradi   Ellicott City, MD 
57   Bye    
58   Romesh Kahatapitiya   Virginia Beach, VA 
59   Bye    
60   Adam Collins   Richmond, VA 
61   Bye    
62   Shayan Najam   Reston, VA 
63   Bye    
64   Joseph Nardini   Arlington, VA 
Round of 32
 M. Kadyrkaev  
  
 N. Zhao  
  
 P. Procaccino  
 6-2; 6-1 
 J. Scotty  
  
 S. Pande  
  
 A. Boppudi  
  
 S. Seward  
 Wd (emerg) 
 R. Maciag  
  
 S. Bozsik  
  
 J. Melnyk  
  
 W. Sheppard  
  
 A. Angradi  
  
 R. Kahatapitiya  
  
 A. Collins  
  
 S. Najam  
  
 J. Nardini  
  
Round of 16
 M. Kadyrkaev  
 6-1; 6-0 
 J. Scotty  
 6-3; 6-0 
 A. Boppudi  
 6-0; 7-6(3) 
 R. Maciag  
 6-0; 6-0 
 S. Bozsik  
 6-0; 6-1 
 A. Angradi  
 6-2; 6-1 
 R. Kahatapitiya  
 6-4; 7-5 
 J. Nardini  
 6-1; 6-1 
Quarterfinals
 J. Scotty  
 6-1; 6-0 
 R. Maciag  
 6-1; 6-1 
 S. Bozsik  
 6-3; 6-4 
 J. Nardini  
 6-4; 6-1 
Semifinals
 R. Maciag  
 7-5; 6-3 
 R. Maciag 
 6-4; 7-6(6) 
 J. Nardini  
 6-0; 6-2 

Main DrawChoose a section
of the Draw

Home | Contact | Privacy Policy | Terms of Use

© 2003 Tennis Technologies, Inc.
All rights reserved.

Design by x3creative